مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی تأکید کرد:
نقش تأثیرگذار نیروی انسانی در پیشرفت سازمان

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی خبر داد:
الزام کلیه دستگاه های دولتی و موسسات وابسته به دولت به ارایه اطلاعات به سازمان امورمالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: منابع و نیروی انسانی نقش تأثیرگذاری در تعالی و پیشرفت سازمان دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در گردهمائی روسای ادارات منابع انسانی و رفاه امور مالیاتی سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، منابع انسانی را یکی از ارکان اصلی هر سازمان عنوان کرد و گفت: حوزه منابع انسانی و رفاه عمدتا بر طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌ها و رویه‌های موثر بر کارکنان، استخدام نیروی انسانی، برنامه‌ریزی و توانمندسازی کارکنان و بهبود روابط و شرایط کاری تمرکز دارد.
وی با اشاره به اینکه هرگونه پیشرفت و توسعه‌ای در سازمان منوط به عملکرد درست و سازگار منابع انسانی است، اظهار امیدواری کرد: برگزاری این گردهمایی تحولی مثبت در مسیر رشد و اعتلای نظام اداری باشد و نهایتا به تحقق هدف اصلی سازمان که تأمین منابع عمومی و درآمدهای کشور است، کمک کند.
:


تاریخ خبر: 1396/11/24
کلمات کلیدی: خراسان رضوی نیروی انسانی