نقش صورت معاملات فصلی الکترونیک در نظام مالیاتی
یکی از عوامل مهم در ارتقای سلامت اقتصاد هر کشوری، اعتماد آحاد مردم به نظام اقتصادی و پیرو آن ترغیب افراد برای حضور فعال در فضای اقتصادی کشور خواهد بود. ارائه فهرست معاملات فصلی هم موجب نظم و انضباط مالی و شفافیت اقتصادی خواهد شد و هم رقابتی سالم و مطلوب در فعالیت های اقتصادی ایجاد می کند که این امر از بروز فعالیت های سودجویانه جلوگیری می کند و اعتماد و یقین، جایگزین بدبینی و سلب اطمینان می گردد.
صورت معاملات فصلی سندی مهم درنظام اقتصادی کشور است. اطلاعات مندرج در صورت معاملات فصلی زمینه ساز شفافیت اقتصادی و تامین کننده عدالت مالیاتی است. اصولا نظام مالیاتی برای تحقق اهداف و مسئولیت های خود باید اطلاعات لازم را دراختیار داشته باشد.
از آنجایی که یکی از مهمترین اهداف سازمان امور مالیاتی کشور، تکریم ارباب رجوع و ارایه ی خدمات مطلوب و بهینه به مودیان مالیاتی می باشد، این سازمان اقدامات متعددی را برای نیل به این هدف انجام داده است. ازجمله ی این اقدامات می توان به تسهیلات و امکانات ارسال الکترونیکی صورت های معاملات فصلی، در راستای اجرای ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اشاره کرد.
از سوی دیگر اجرای ماده169 فضای رقابتی سالمی را در بازار کسب و کار جامعه حاکم خواهد کرد و سد ایمنی در برابر پولشویی، رانت خواری ، رشوه بوده و با فرار مالیاتی مبارزه می کند و هرگونه شبهه و تردید در میان صاحبان مشاغل و تولیدکنندگان را خنثی کرده و توزیع عادلانه ثروت در میان آحاد جامعه را به همراه دارد .
سامانه‌ی الکترونیکی جهت ارسال صورت معاملات فصلی مزایای بی‌شماری دارد که عبارتنداز: سرعت بخشیدن به امور با حداقل اشتباه و رعایت حقوق صاحبان مشاغل، احترام به ‌وقت مخاطب و درنتیجه تکریم مودیان، تسهیل درانجام وظایف قانونی مشمولین، برطرف ساختن بهانه‌های غیرموجه اشخاص برای عدم ارسال صورت معاملات خود، زیرا این امکان به آن‌ها داده می‌شود که درهرساعتی از شبانه‌روز درهر مکانی که حضور دارند مبادرت به ارسال صورت معاملات خود نمایند.
ولی در حال حاضر با ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی از طریق سامانه‌های مالیاتی www.tax.gov.ir ، انجام کلیه عملیات بدون نیاز به مراجعه به واحدهای مالیاتی صورت می‌پذیرد و سامانه عملیات الکترونیکی مودیان همیشه فعال و دردسترس فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل می‌باشد.
در نهایت می توان گفت که دولت توانسته است با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، بسیاری از اهداف و برنامه های بلندمدت و متعالی همچون تحقق دولت الکترونیک را در قالب تسهیل فرآیند پرداخت مالیات، محقق کند. اکنون که دولت با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی و فناوری های نوین و به روز رسانی روش های وصول مالیات، به تامین رفاه حال مودیان اهتمام ورزیده است، امید است فعالان اقتصادی نیز با بهره گیری از این امکانات ارزشمند و مغتنم شمردن آنها، به تکالیف مالیاتی خود به شکلی مطلوب و مقتضی عمل کرده و با ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در هر دوره زمانی، گامی بنیادین و اصولی در جهت تقویت شفافیت اقتصادی بردارند.


تاریخ یادداشت: 1396/10/26
کلمات کلیدی: صورت معاملات فصلی