مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد:
نصب صندوق مکانیزه فروش گامی به سوی شفافیت اقتصادی

مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت:نصب صندوق مکانیزه فروش وبررسی تراکنش های بانکی گامی به سوی شفافیت اقتصادی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،محمد علی غفاری،مدیر کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر احمد اظهار داشت:نصب صندوق مکانیزه فروش براساس قانون نظام صنفی کشور ، قانون برنامه پنجم توسعه قانون و مالیات های مستقیم در کشور انجام می شود.
وی افزود:لایحه نصب و استفاده از صندوق فروش هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و موادی از آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده است وهمه مشاغلی که قبلا سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش هستند که بدنبال شفاف سازی این طرح ، دولت نیز از اجرای مطلوب آن حمایت می کند .
غفاری خاطر نشان کرد:برخی واکنش ها نسبت به رصد تراکنش های بانکی در حالی است که طبق قانون برخی افرادی که دارای درآمد هستند از پرداخت مالیات اجتناب می کنند و مجرم هستند و این ظلم به دولت و مردم است در حالی که اقشارکم درآمد مالیات خود را پرداخت می کنند .
مدیرکل امورمالیاتی کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد:براساس ماده 231 قانون مالیاتی مستقیم اگر مدارک ومستنداتی دال برتحصیل درآمد نزد اشخاص ثابت شود، این اشخاص مکلفند در مراجعه سازمان امور مالیاتی این مدارک را دراختیار ماموران مالیاتی قراردهندوهمچنین طبق این قانون در مواردی که سازمان امور مالیاتی به طور کتبی از وزارتخانه ها ،موسسات دولتی ،شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ،شهرداری ها ، سایر موسسات ونهادهای عمومی درخواست اطلاعاتی را داشته باشند مکلف به همکاری هستند که رصد تراکنش های بانکی در قالب این مواد قانونی جزو تکالیف قانونی سازمان امورمالیاتی کشور است.
وی همچنین تاکید کرد:طبق ماده 30 قانون ارزش افزوده بانکها ،موسسات ،تعاونی های اعتباری ،صندوق های قرض الحسنه و صندوق های تعاون مکلفند اطلاعات و اسنادمربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص مالیات و وصول مالیات مورد استفاده است به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.


تاریخ خبر: 1396/09/12
کلمات کلیدی: شفافیت اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد