مدیر کل امور مالیاتی اصفهان تاکیدکرد:
تحقق عدالت مالیاتی در سایه کاهش فرار مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی اصفهان اظهار داشت: تحقق عدالت مالیاتی و افزایش رضایت مندی مودیان باکاهش فرار مالیاتی امکان پذیر است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیری مدیر کل امور مالیاتی اصفهان، در جلسه با کانون وکلای دادگستری استان بر تعامل هر چه بیشتر بین کانون وکلا و سازمان امور مالیاتی تاکید کرد.
امیری افزود: برخی از تکالیف جدید مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم ، مانند جرم انگاری فرار مالیاتی ، نیاز به آموزش همگانی دارد که قطعا وکلا می توانند در این راستا با سازمان امور مالیاتی همکاری نمایند.
در خاتمه، مدیر کل امور مالیاتی اصفهان، با اشاره به رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ،توسط سازمان امورمالیاتی خواستار همراهی وکلاء کاردان و با تجربه در این امر شد وگفت: تحقق عدالت مالیاتی یکی از مهمترین برنامه های نظام مالیاتی کشور است و امیدواریم با شفاف سازی اطلاعات مالیاتی و اطلاع رسانی دقیق به مودیان و استفاده از ابزارهای نوین با رفع موانع قبلی از جمله حذف ضریب ، دیگر شاهد فرار مالیاتی برخی اشخاص نباشیم.


تاریخ خبر: 1396/08/21
کلمات کلیدی: عدالت مالیاتی اصفهان