مدیر کل امور مالیاتی زنجان خبر داد:
نامگذاری پل مالیات در شهرستان ابهر

مدیر کل امور مالیاتی زنجان از نام گذاری پل مالیات در شهرستان ابهر خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رضوی، مدیر کل امور مالیاتی زنجان اظهار داشت: پیگیری های اداره کل از شورای اسلامی شهرها و شهرداریهای استان، در رابطه با نام گذاری خیابانها، میادین، بوستانها و اماکن شهری و تفریحی مرکز استان و شهرستانها به نام مالیات، نصب تابلوی پل مالیات در شهرستان ابهر با همکاری اداره کل امورمالیاتی استان زنجان انجام شد.
رضوی در ادامه، افزود: امیدواریم به زودی، دومین بوستان محله ای مالیات در این شهرستان به بهره برداری برسد.
مدیر کل امور مالیاتی زنجان خاطر نشان کرد: نام گذاری خیابانها، میادین، بوستانها و اماکن شهری و تفریحی به نام مالیات، اقدامی است در راستای فرهنگ سازی مالیاتی که با توجه به رشد سهم مالیات در گردونه اقتصاد کشور، بسیار حائز اهمیت می باشد.


تاریخ خبر: 1396/08/16
کلمات کلیدی: زنجان ابهر