رئیس کل سازمان امور مالیاتی:
این روزها دایه های مهربانتر از مادر سروکله شان پیدا شده

رئیس کل سازمان امور مالیاتی :
این روزها دایه های مهربانتر از مادر سروکله شان پیدا شده
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جمع روسا و افسران تحقیق مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور گفت: این روزها که بحث شفافیت اقتصادی در رابطه با نصب صندوق فروش و بررسی تراکنش های بانکی در رسانه ها بازتاب پیدا کرده، دایه های مهربانتر از مادر سر و کله شان پیدا شده و به هر حربه ای متوسل می شوند تا جلوی شفاف شدن حساب و کتاب افرادی که از عدم شفافیت منتفع می شوند را بگیرند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد که روز شنبه 29 مهرماه در سومین کارگاه آموزشی کشف و پی جویی جرایم مالیاتی با حضور روسا و افسران تحقیق ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی سراسر کشور سخن می گفت، خاطرنشان کرد: امروز وضعیت به گونه ای است که حتی افرادی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند، حاضرند مالیاتشان را پرداخت کنند اما دایه های مهربانتر از مادر نمی گذارند که این اتفاق بیفتد و بیشتر به منافع شخصی و گروهی خود فکر می کنند.
وی افزود: هنوز اتفاقی نیفتاده برخی دندان تیز کرده اند و اقداماتی انجام می دهند که هیچکس انتظار آن را ندارد; اما ما به این افراد اعلام می کنیم که سازمان امور مالیاتی کشور اجازه رانت به هیچ فردی را نمی دهد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه نصب صندوق مکانیزه فروش براساس قانون نظام صنفی کشور و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تکلیف قانون مالیات های مستقیم در کشور انجام می گیرد گفت: لایحه نصب صندوق فروش همینک در مجلس در حال بررسی است و هشت ماده آن توسط کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است و همه مشاغلی که قبلا سازمان اعلام کرده مکلف به نصب صندوق مکانیزه فروش هستند.
تقوی نژاد با ذکر این مطلب که سازمان امور مالیاتی کشور براساس قانون، استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری را اعلام می کند و بخش خصوصی در فضایی آرام تجهیزات صندوق فروش را به مردم ارایه می دهد،گفت: هنوز کار شروع نشده، شاهد شکل گیری رانت در این خصوص هستیم و سهام یک شرکت ناگهان رشد می کند و این در حالیست که ما اجازه نخواهیم داد چنین شرکت هایی از رانت ایجاد شده سود ببرند و جیب مردم را خالی کنند.
وی در بخشی از سخنان خود خطاب به خبرنگاران رسانه های جمعی گفت: من از رسانه ها انتظار دارم که فقط حرف های کسانی را که به نوعی قانون را دور می زنند منعکس نکنند و حرف دلسوختگان نظام را نیز در جامعه بازتاب دهند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، فرار مالیاتی را یک پدیده شوم عنوان کرد و گفت: رسانه های جمعی امروز نباید ما را در این عرصه بزرگ تنها بگذارند و قطعا با حمایت اصحاب رسانه، خواهیم توانست اقتصاد کشور را به سمت شفافیت هر چه تمامتر سوق دهیم.


تاریخ خبر: 1396/07/29
کلمات کلیدی: کارگاه آموزشی رئیس کل سازمان امور مالیاتی