رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به سنگ اندازان جریان شفافیت اقتصادی:
شما همکاران فراریان مالیاتی هستید

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به سنگ اندازان جریان شفافیت اقتصادی:
شما همکاران فراریان مالیاتی هستید
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به افرادی که عمدا یا سهوا مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی می‌شوند، گفت: شما همکاران فراریان مالیاتی هستید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، با بیان اینکه در راه مبارزه با فرار مالیاتی ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود، گفت: برای شفافیت باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات‌ها در اختیار داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه در بندهای مختلف قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان مراجعه به اطلاعات مودیان از پنج سال قبل و رسیدگی مالیاتی وجود دارد، افزود: قانون گذار برای کسانی که عامدا این اطلاعات را اختفا کنند جرایمی در نظر گرفته است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور عدم همراهی کسانی است که قانونا باید به جریان شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کمک کنند، تصریح کرد: من به صراحت اعلام می‌کنم که سازمان امور مالیاتی در روزهای گذشته به دلیل اینکه به مقوله شفاف سازی اطلاعات اقتصادی ورود پیدا کرد با موانع جدی از سوی برخی افراد روبه رو شده است.
وی تاکید کرد: ما به این افراد اعلام می گوییم که شما همکاران فراریان مالیاتی هستید و اگر همچنان به حمایت‌های خود از فراریان مالیاتی ادامه دهید مجبور هستیم که شما را به مردم معرفی کنیم.
تقوی نژاد با بیان اینکه کسانی که اجازه نمی‌دهند اطلاعات شفاف در اختیار ما قرار بگیرد به اقتصاد پنهان و قاچاق کمک می‌کنند، ادامه داد: برخی از افراد هم از قانون اطلاع کافی ندارند که ما قانون را به آنها خواهیم گفت.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: من به عنوان یک هشدار جدی اعلام می‌کنم که سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ اطلاعات از کسی اجازه نمی‌گیرد و با حفظ حرمت مودیان این اطلاعات را از مراجع مختلف دریافت می‌کند. اگر اسناد و مدارکی دال بر پرداخت مالیات وجود داشته باشند ما از مودیان تشکر هم می‌کنیم ولی در غیر این صورت، تا ریال آخر حقوق بیت المال را از این افراد دریافت خواهیم کرد.


تاریخ خبر: 1396/07/29
کلمات کلیدی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی  فراریان مالیاتی