مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری خبر داد:
نامگذاری یک بلوار در شهر گندمان به نام مالیات

مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری از نامگذاری یک بلوار در شهر گندمان به نام مالیات در جهت فرهنگ سازی مالیاتی خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بیگدلی، مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری، پرداخت مالیات را از مهمترین عوامل رشد و توسعه جامعه دانست که موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، افزایش خدمات و عمران و آبادانی کشور می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشورمی شود، از این رو ارتقای روزافزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد.
مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری، درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده را پایدارترین و با ثبات ترین درآمدهای شهرداری ها دانست و افزود: درآمدها ی مالیاتی کمک شایانی به رشد و توسعه زیرساخت های شهری می نماید.
وی هم چنین افزود: باید با اطلاع رسانی به مردم اعلام شود که چرا باید مالیات بپردازند و مالیاتی که گرفته می شود به چه مصارفی می رسد و آشنایی مردم از چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی می تواند نقش مهمی در افزایش این درآمدها داشته باشد.
بیگدلی ادامه داد: با فرهنگ سازی مالیاتی می توان شهروندان را از نقش مالیات در توسعه کشور و توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه آگاه نمود، که نهایتا منجر به بهبود وضعیت بهداشت، آموزش، حمل ونقل، ارتباطات ودیگر اجزاء زیرساخت اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد.
در خاتمه، مدیر کل امور مالیاتی چهار محال و بختیاری گفت: تا کنون 18 مکان عمومی اعم از پارک، بلوار، بوستان و خیابان در استان در راستای فرهنگ سازی مالیاتی و معرفی نمادین دستاوردهای پرداخت مالیات به شهروندان، به نام مالیات نام گذاری شده است.


تاریخ خبر: 1396/08/02
کلمات کلیدی: چهارمحال و بختیاری گندمان