استاندار قم:
پرداخت مالیات عاملی موثر در توسعه و سازندگی کشور

استاندار قم نقش مالیات را در توسعه استان، موثر ارزیابی کرد و گفت: اصل پرداخت مالیات اصلی منطقی و عقلانی جهت توسعه و سازندگی کشور است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، صادقی، استاندار قم قانون گذاری و انطباق آن بر پایه واقعیات جامعه و اجرای صحیح این قانون را سبب رضایت مندی مردم و حاکمیت دانست و افزود: برای فرهنگ سازی پرداخت مالیات می بایست قوانین، مقررات و مزایای پرداخت مالیات را به یک باور عمومی تبدیل کرد.
وی همچنین بیان داشت : اگر مجریان قانون و کارکنان دستگاه های اجرایی اطلاع کافی از قانون و نحوه اجرای آن و نیز نگرش خوب و همه جانبه به مسائل جاری و روزمره داشته باشند و انتظارات مردم را درک کنند، قطعا همراهی مردمی و رضایت عمومی را در پی خواهد داشت.
صادقی اظهار داشت: کارکرد خوب و شایسته، دستیابی به اهداف پیش بینی شده برنامه توسعه اقتصادی و تعامل منصفانه با مردم در مجموعه مالیاتی ، در فرآیند توسعه استان تاثیر گذار و چشمگیر می باشد.
استاندار قم در پایان از کارکنان مجموعه مالیاتی خواست در تعامل کامل با مودیان مالیاتی و رعایت انصاف و عدالت، نسبت به تحقق درآمدهای مالیاتی و انجام فعالیتهای سازمانی کوشا باشند.


تاریخ خبر: 1396/07/19
کلمات کلیدی: توسعه پرداخت مالیات قم