مدیر کل امور مالیاتی خوزستان:
تخصیص بیش از 9هزار میلیارد ریال به شهرداریها و دهیاری های استان

مدیر کل امور مالیاتی خوزستان گفت: در سال 1395 از محل درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 9هزار و 870 میلیارد ریال به شهرداریها و دهیاریهای استان اختصاص یافت.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ناصر هاشمی، مدیر کل امور مالیاتی خوزستان، گفت: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند «الف» و تبصره «1» ماده «38» قانون مالیات بر ارزش افزوده درهر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاری های همان شهرستان توزیع می شود.
هاشمی افزود : منابع و عواید وصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل دو قسمت است که بخشی از این مالیات به حساب خزانه و بخش دیگر به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز می شود که در توسعه فضای سبز، مبلمان شهری، توسعه و ایجاد پلها و راههای ارتباطی، ایجاد پارک و سایر زیرساختهای شهری مورد استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در جهت تسهیل در روند و انجام فعالیتهای گمرکی نمایندگان این اداره کل در گمرکات اهواز، خرمشهر، آبادان، بندر امام خمینی مستقر گردیده اند تا براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده در مرحله واردات در گمرک مالیات وصول شود .
هاشمی با بیان اینکه از ابتدای خرداد ماه دفاتر پیشخوان، پست و کافی نت های اهواز و شهرستانها در خصوص تکمیل و ارسال اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی بر اساس اصلاحیه های صورت گرفته آموزش دیده اند، افزود : اداره کل امور مالیاتی خوزستان آمادگی کامل جهت آموزش کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، در زمینه های تخصصی مالیاتهای مستقیم، غیر مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را دارد.


تاریخ خبر: 1396/05/04
کلمات کلیدی: خوزستان شهرداری ها و دهیاری ها