مدیرکل امور مالیاتی البرز:
مالیات، نقش اساسی در توزیع درآمد ایفا می‌کند

مدیرکل امور مالیاتی البرز گفت: مالیات، نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ایفا می‌نماید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید مجتبی تقوی، مدیرکل امور مالیاتی البرز اظهار داشت: به طور سنتی در نظام مالیاتی کشورهای در حال توسعه، مشوق ها، امتیازات و تسهیلات مالیاتی به منظور تشویق به انجام سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در نظر گرفته شده و به سرمایه‌گذاران برای ایجاد موسسات اقتصادی در این قبیل کشورها اعطا می‌شود.
تقوی، بهره‌مندی از منابع مختلف درآمدی در راستای تأمین هزینه‌های دولت را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: یک قسمت از درآمدهای دولت از طریق اموال و بهره‌برداری از منابع طبیعی و تصدی اعمال انتفاعی ( مانند فروش برق ، گاز و غیره)، درآمد حاصل از خدمات مختلف ( خدمات پستی ، حمل‌ونقل و انحصارت دولتی و ....) به دست می‌آید و بخش مهمی از درآمد دولت نیز از طریق وصول مالیات تأمین می‌شود.
مدیرکل امور مالیاتی البرز با بیان اینکه مالیات درواقع بهایی است که افراد در مقابل استفاده از خدمات دولتی می‌پردازند، تصریح کرد: بر این اساس افراد باید متناسب با بهره‌مندی از خدمات دولتی، مالیات پرداخت نمایند.
وی افزود: از مهم‌ترین اهداف وصول مالیات در جامعه می‌توان به توزیع مناسب درآمد، تحقق عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد، مهار تورم، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری، تحقق رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و شتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز، ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران، اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای، تلاش برای قطع اتکا هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و غیره اشاره نمود.
تقوی در ادامه خاطرنشان کرد: اصولا دولت‌ها می‌توانند از طریق وصول مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف آن برای بهبود وضع زندگی طبقات کم‌بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل نموده و اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار سازند.
تقوی خاطرنشان کرد: توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی درگرو توانایی این کشورها در ایجاد درآمدهای کافی برای تأمین مالی برنامه‌های ضروری و برنامه‌های خدمات دولتی فاقد درآمد مانند: بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل، ارتباطات و دیگر اجزاء زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
مدیرکل امور مالیاتی البرز با تأکید بر نقش مهم فرهنگ‌سازی در افزایش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: اگر بپذیریم مالیات اهمیت ویژه‌ای برای تأمین منابع مالی موردنیاز دولت‌ها دارد، باید برای افزایش درآمدهای مالیاتی، فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی مناسب صورت گیرد تا مردم با اطمینان هر چه بیشتر، بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود را به مالیات اختصاص دهند.


تاریخ خبر: 1396/05/02
کلمات کلیدی: البرز توزیع درآمد