رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان:
درآمدهای مالیاتی، منبع اصلی تامین بودجه کشور است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با تقدیر و تشکر از عملکرد امور مالیاتی استان بر تحقق بیش‌ازپیش عدالت مالیاتی تأکید و عنوان کرد: درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای همچون نفت و دارایی‌های مالی همچون فروش اوراق مشارکت، منابع اصلی تأمین‌کننده بودجه کشور هستند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در جریان بازدید از اداره کل امور مالیاتی استان اظهار داشت: ما در سازمان برنامه و بودجه همراه امور مالیاتی کرمان هستیم تا درآمدهای مصوب استان وصول شود.
وی با اشاره به تنظیم اسناد فرادستی، تکیه بر اقتصاد سالم و اتکا کمتر به منابع نفتی را دارای اولویت دانست و گفت: درآمدهایی مصوب در ستاد درآمد استان داریم که باید سازوکارهای محقق کردن آن فراهم شود و زحمات همکاران ما در امور مالیاتی به منظور تحقق درآمدهای استان قابل تقدیر است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر گسترش پایه‌های مالیاتی تأکید کرد و طرح جامع مالیاتی را سازوکار مناسبی برای این امر دانست.
در ادامه این بازدید، محمد سلمانی، مدیرکل امور مالیاتی کرمان گفت: رضایت و تکریم ارباب رجوع، سرلوحه کار ما است و تا جایی که توانستیم کار مودیان را در مرحله توافق حل‌وفصل کردیم تا کار به هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نرسد.
مدیرکل امور مالیاتی کرمان به تفویض اختیار سازمان به مدیران کل مالیاتی سراسر کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در صورتی که مودیان مالیاتی، اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش خود را پرداخت کنند، سایر جرائم قابل بخشش، صد در صد بخشیده می‌شوند.

تاریخ خبر: 1396/05/02
کلمات کلیدی: کرمان درآمدهای مالیاتی