مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:
آگاهی بخشی به مودیان از مولفه های تکریم ارباب رجوع در اداره های مالیاتی است

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد گفت با اشاره به نهادینه شدن فرهنگ پاسخگویی به مودیان مالیاتی در اداره های مالیاتی گفت که آگاه سازی مودیان نسبت به قوانین مالیاتی برای استفاده از معافیت های ومزایای پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم یک مولفه مهم تکریم ارباب رجوع و توجه به حقوق شهروندی در سازمان امور مالیاتی است.
محمدعلی غفاری در جمع کارکنان اداره امور مالیاتی گچساران با تقدیر از تلاش دو ماهه این مجموعه تصریح کرد که فراهم کردن بستر آکاهی مودیان از قوانین و مقررات با توجه ویژه کارکنان به لزوم رعایت حقوق شهروندی از اولویت های مشتری مداری در سازمان امور مالیاتی در فرایند ارتباط دو سویه بامودیان است.
وی به نظام مند بودن امر خدمت رسانی در سازمان مالیاتی به عنوان یک دستگاه مهم اقتصادی اشاره کرد وگفت که قانونگرایی و مشتری مداری از اصول راهبری کار در واحدهای مالیاتی است.
غفاری اظهارکرد که در سایه افزایش دانش و آگاهی مودیان از قانون و ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی روند خدمات رسانی دراین بخش بیش از پیش شفاف سازی ، تسهیل و به رضایتمندی دو سویه فرایند خدمات کمک خواهد کرد.
وی اظهارداشت که برای توسعه امکانات رفاهی، تجهیزات وفضای اداری در یکسال گذشته اقدام های خوبی در اداره های امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد انجام گرفته و با توسعه این روند با ساخت فضاهای دردست اجرا ادامه خواهد یافت.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد دراین دیدارضمن گفت وگو با کارکنان و جویا شدن نظر چند مودی در حین خدمت در واحدهای اداره مالیاتی گچساران از تلاش این مجموعه تقدیر کرد.
طهماسب کرمی رئیس اداره امور مالیاتی گچساران و کارشناسان این اداره گزارشی از روند فعالیت های این حوزه ارائه کردند و نسبت به انجام بهتر برخی امور و قوانین مالیاتی برای بهبود روند خدمات به مودیان و پیشبرد برنامه های سازمان تبادل نظر و هم اندیشی شد.

تاریخ خبر: 1396/05/03
کلمات کلیدی: حقوق شهروندی محمدعلی غفاری آگاهی بخشی مودیان