شهردار یاسوج :
پرداخت منابع مالی وصولی از محل مالیات برارزش افزوده جان تازه ای به مدیریت خدمات شهری بخشیده است

شهردار یاسوج گفت که پرداخت کمک از محل مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها جان تازه ای به روند فعالیت مدیریت خدمات شهری بخشیده است.
محمدعلی جاوید روز شنبه در نشست با مدیرکل امور مالیاتی تصریح کرد که مالیات در واقع نوعی توزیع عادلانه ثروت و خدمات است و نقش موثری در توسعه همه جانیه دارد.
وی با بیان اینکه پرداخت اعتبار از محل مالیات برارزش افزوده در گره گشایی مشکلات شهرداری ها بویژه شهرهای کوچک گره گشای بسیاری از امور بوده است ، تصریح کرد که تداوم افزایش خدمات شهری نیازمند تامین منابع بیش از پیش از این محل است.
جاویددر این نشست که درمحل اداره کل امور مالیاتی
گزارشد ، گفت که اعتبار پرداختی از محل مالیات برارزش افزوده در روند خدمات رسانی تمامی شهرها از جمله یاسوج اثرگذار بوده و با استفاده از این منابع در تمامی شهرها طرحهای خوبی اجرا شده است.
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت که درسال جاری پرداخت کمک از محل مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری کهگیلویه وبویراحمد 110میلیاردریال بوده است.
محمدعلی غفاری افزایش روند 20درصدی این پرداخت ها در سال جاری را بیانگر نقش تاثیر گذار آن در فرایند توسعه و استفاده عمومی از این منابع است.
در این نشست راهکارهای همکاری بیش از پیش شهرداری یاسوج و اداره کل امور مالیاتی در ارائه خدمات متقابل مورد بررسی قرار گرفت.

تاریخ خبر: 1396/05/01
کلمات کلیدی: مدیرکل امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد مالیات برارزش افزوده شهردا یاسوج