مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه تاکید کرد:
رضایت مندی مودیان با ترویج فرهنگ مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی کرمانشاه اظهار داشت: ترویج فرهنگ مالیاتی وگسترش و بهبود نگرش مودیان موجب افزایش چشمگیر مشارکت و اطمینان آنان به اداره کل امورمالیاتی استان شده است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، ملکشاهی، مدیرکل امورمالیاتی کرمانشاه درنشستی با معاونین و روسای مالیاتی، مهمترین برنامه اداره کل امورمالیاتی استان را جلب رضایت وتکریم ارباب رجوع و تحقق درآمدهای مالی کشور بیان کرد.
وی هم چنین، فرهنگ سازی مالیاتی را به عنوان یکی از شاخص های ترغیب فعالان اقتصادی به انجام تکالیف قانونی مالیاتی خود در جهت توسعه زیر ساختهای اقتصادی کشور برشمرد.
ملکشاهی، با بیان این موضوع که مالیات به عنوان یک درآمد پاک درایجاد اقتصادی سالم و اثرگذار در پویایی اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی می‏کند،گفت: ترویج فرهنگ مالیاتی و تعامل بین مردم و دولت درجهت توسعه ساختار اقتصادی، مقابله با تحریم های ناعادلانه و عدم وابستگی به درآمد های نفتی تاثیر گذار می باشد.
مدیرکل امورمالیاتی کرمانشاه خاطر نشان کرد: مهم ترین برنامه اداره کل امورمالیاتی استان جلب رضایت وتکریم ارباب رجوع و تحقق درآمدهای مالی کشور است.
وی در خاتمه افزود: مدیران وکارکنان امورمالیاتی کرمانشاه خدمت گذاران مردم هستند ودر کنارفعالان اقتصادی استان گام به گام درمسیر شکوفایی کشور عزیزمان ایران حرکت می نمایند.


تاریخ خبر: 1396/04/31
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی کرمانشاه