مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان:
جلوگیری از فرار مالیاتی مهم ترین برنامه اداره کل است

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با تاکید بر اهمیت شفاف سازی اقتصادی گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی مهم ترین برنامه ی اداره کل امور مالیاتی استان است .
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاکر رضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان با بیان اینکه عدم شفافیت مبادلات اقتصادی زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کند، اظهار داشت :فرار مالیاتی در همه کشورها وجود دارد و بدون شک این موضوع در کشور ایران نیز وجود دارد و نمی‌توان منکر آن شد.
وی افزود: می‌توانیم با ارائه اظهارنامه مالیاتی و اجرای ماده 169 مکرر در خصوص ارسال صورت معاملات سه‌ماهه، به سمت شفافیت اقتصادی پیش برویم و بطور یقین زمانی که شفافیت مالیاتی باشد، فرار مالیاتی و فعالیت‌های زیرزمینی نیز کمتر خواهد شد.
مریدی از واحدیابی به عنوان یکی از کارهای مهم و اساسی نام برد و تاکید کرد: هدف ما از این اقدام جلوگیری از فرار مالیاتی چه عمدی و چه سهوی است و تا حصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم کرد.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان یکی از اهداف مهم در این راستا را پیگیری و شناسایی مودیانی که به صورت زیرزمینی و غیرقانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند، اعلام کرد و افزود: واحدیابی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و امید است بتوانیم افرادی که نسبت به قانون تمکین نداشته‌اند را شناسایی و در اسرع وقت نسبت به وصول مالیات از آنان اقدام کنیم.
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با اشاره به برگزاری جلسه توجیهی ویژه ی اتحادیه‌های امور صنفی مرکز استان، افزود: در صورت درخواست اتحادیه‌ها آمادگی داریم جهت راهنمایی مودیان و برخورداری آنان از تسهیلات قانونی همکاری کنیم.
مریدی با اشاره به بسته‌های تشویقی ویژه مودیان تصریح کرد: شرط استفاده از معافیت و تسهیلات قانون مالیات‌های مستقیم ،ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است ومودیان در صورت ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، در غیر این صورت از تسهیلات مزبور بی‌بهره هستند و شامل جریمه عدم ارائه اظهارنامه، جریمه دیرکرد وجریمه عدم ارائه دفاتر می‌شوند.


تاریخ خبر: 1396/04/31
کلمات کلیدی: هرمزگان فرارمالیاتی