سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی: همکاران ادارات امور مالیاتی استان سربازان خط مقدم و پیشتاز جبهه اقتصاد مقاومتی
بازدید از ادارات امور مالیاتی شهرستان بیرجند
آقای پاک گهر سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در روزهای پایانی تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری، از ادارات امور مالیاتی شهرستان بیرجند و نحوه ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی بازدید به عمل آورد.
آقای پاک گهر ضمن صحبت با مودیان محترم مالیاتی و میزان جلب رضایت ایشان از خدمات ارائه شده و پیگیری مسائل و مشکلات مودیان محترم مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و گسترش فعالیتها و خدمات به کلیه فعالان اقتصادی سعی در شفاف سازی مبادلات اقتصادی و کاهش هزینه های اجتماعی مربوطه را دارد و در همین راستا اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی سعی نموده است حداکثر توان و ظرفیت خود را جهت تحقق این امر و همچنین حمایت از تولید و اشتغال و کلیه فعالیتهای اقتصادی مصروف دارد. لذا از کلیه فعالان اقتصادی و خصوصا مودیان محترم مالیاتی تقاضا می شود با توجه به اهمیت موضوع مشارکت فعال در ارائه اظهارنامه جهت برخورداری از مشوقها و معافیتهای مالیاتی و عدم تعلق جرایم قانونی، ضمن انجام تکالیف قانونی خود اداره کل امور مالیاتی استان و سازمان امور مالیاتی کشور را در پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی، مبارزه با فرار مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی و تأمین هزینه های کشور از محل درآمدهای مالیاتی که از اساسی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، یاری رسانند.
ایشان ضمن تأکید بر تلاش همه جانبه همکاران و بسیج کلیه امکانات جهت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و همچنین مساعدت حداکثری به واحدهای تولیدی در چارچوب مقررات گفت: دریافت مالیات باید عادلانه و منصفانه باشد و سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان بنا ندارد تا با فشار بر مودیان موجود، رشد درآمدهای مالیاتی را جبران کند. لذا همکاران ادارات امور مالیاتی استان بایستی به عنوان سربازان خط مقدم و پیشتاز جبهه اقتصاد مقاومتی ضمن ایجاد حس آرامش و اعتماد دوسویه بین سازمان امور مالیاتی کشور و مردم، این باور را در جامعه بوجود آورند که جهت ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید یک ارتباط فعال بین کلیه دستگاههای اجرایی و مودیان محترم با سازمان امور مالیاتی کشور در ثبت اطلاعات اقتصادی بوجود آید.

تاریخ خبر: 1396/04/29
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی مشارکت رضایت مودیان اعتماد اجرای عدالت مالیاتی و رضایت مودیان مالیاتی