مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد از تلاش همکاران گچسارانی تقدیر کرد
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد از تلاش مدیر و همکاران اداره امور مالیاتی شهرستان گچساران به لحاظ عملکرد خوب این مجموعه تقدیر کرد .
حدود 40درصد مالیات کهگیلویه وبویراحمد از محل نفت در گچساران وصول می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد،محمد علی غفاری در جلسه ای که در محل اداره کل با حضور معاونان، رئیس اداره مالیاتی گچساران و کارشناسان این اداره برگزار شد ، تصریح کرد که اداره گچساران به لحاط تحقق برنامه مصوب و عملکرد کاری سه ماهه فعالیت خوب و قابل تقدیری را داشته است.
وی اظهارکرد که روند فعالیت های اجرایی در مجموعه مالیاتی برنامه محور و همراه با مشارکت جمعی وتلاش مضاعف عجین با تعهدو تخصص است.
دراین جلسه ضمن بررسی روند فعالیت ها و عمکرد اداره مالیاتی گچساران و چگونگی راههای وصول مالیات برارزش افزوده پیمانکار شرکت بهره دار استخراج نفت در این شهرستان، از تلاش «طهماسب کرمی » رئیس اداره گچساران و کارکنان این مجموعه تقدیر شد.
طهماسب کرمی رئیس اداره امور مالیاتی گچساران نیز در این نشست با بیان اینکه این اداره گچساران مجموعه ای از نیروهای ساعی و جدی در عرصه خدمت صادقانه هستند، گزارشی از روند فعالیت های این اداره ارائه کرد.

تاریخ خبر: 1396/04/28
کلمات کلیدی: محمدعلی غفاری اداره گچساران  بررسی عملکرد. تقدیر روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویر