همزمان با ششمین روز هفته فرهنگ مالیاتی:
استاندار چهارمحال و بختیاری به پویش مردمی #من_هم_مالیات_می_پردازم پیوست

استاندار به پویش مردمی من هم مالیات می پردازم پیوست همزمان با ششمین روز هفته فرهنگ مالیاتی استاندار چهارمحال و بختیاری به پویش مردمی #من_هم_مالیات_می_پردازم پیوست.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان، قاسم سلیمانی دشتکی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت های فرهنگ سازی مالیاتی در استان در راستای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم تاکید کرد، نظام ما یک نظام مردمی است و وابسته به مردم است و دید مردمی باید در تمام دستگاه ها نهادینه شود.
استاندارچهارمحال و بختیاری، دستاوردهای بزرگ نظام مالیاتی از جمله پیشی گرفتن درآمدهای نفتی از درامدهای مالیاتی در دولت تدبیر و امید را همراه با بالاترین سطح تعامل مردمی و مودی مداری دانست.
وی با استقبال از طرح پویش مردمی #من_هم_مالیات_می_پردازم به جهت مردمی کردن فرهنگ مالیات در جامعه با گرفتن عکس یادگاری به پویش مردمی#من_هم_مالیات_می_پردازم پیوست.

تاریخ خبر: 1396/04/22
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی پویش مردمی من هم مالیاتی می پردازم