مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر
در افق 1404 پیش بینی شده که ایران از قدرت های برتر اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر امروز در نشست مدیران مالیاتی استان با استاندار بوشهر با تاکید بر ضرورت اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در افق 1404 پیش بینی شده که ایران از قدرت های برتر اقتصادی منطقه تبدیل خواهد شد.
بهادر بهمنی افزود: در برنامه اول توسعه سهم درآمدهای نفتی کشور 60 درصد بود اما در برنامه های دوم تا پنجم این نقش کمرنگ تر شده و قرار شد در عرصه سرمایه گذاری هزینه شود.
وی بیان داشت: در برنامه ششم توسعه قرار بر این است که سهم درآمدهای نفتی به 20 درصد برسد.
مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر گفت: مالیات به عنوان پایدارترین و باثبات ترین درآمدی است که می تواند موجب پالایش اقتصاد کشور و جایگزین درآمدهای نفتی باشد.
بهمنی با تاکید بر اجرای طرح جامع مالیاتی افزود: باید گلوگاه‌های مالیاتی در زمینه فساد اقتصادی را شناسایی و از بروز فساد جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه استان بوشهر در اجرای طرح جامع مالیاتی از استان های موفق در کشور بوده است، بر تقویت نهادینه شدن فرهنگ مالیاتی تاکید کرد.
مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر از رسانه ها هم خواست نسبت به تقویت فرهنگ پرداخت مالیات همکاری بیشتری با این اداره کل داشته باشند.
بهمنی گفت: سال گذشته از 2200 میلیارد تومان درآمدهای عمومی، دو هزار و 94 میلیارد تومان از محل دریافت مالیات بوده که نشان می دهد این رقم 95 درصد در آمدهای عمومی استان است.

تاریخ خبر: 1396/04/17
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر هفته فرهنگ مالیاتی نشست استاندار با مدیران مالیاتی استان بوشهر اداره امور مالیاتی استان بوشهر