نقش صورت معاملات فصلی الکترونیک در نظام مالیاتی
نظام اقتصادی کشور سال هاست که هر برنامه اقتصادی را با هدف نیل به اقتصاد مقاومتی، طراحی می کند و سازمان امورمالیاتی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی از این مهم مبرا نبوده و مسئولان تلاش دارند تا شعار اقتصاد بدون نفت را با تدوین قوانین مالیاتی و اصلاح قوانین گذشته به منصة ظهور برسانند و ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز در همین راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
یکی دیگر از مهم ترین ابزارهای پیشگیری از فرارهای مالیاتی، نظارت مطلوب بر فرآیندهای اقتصادی است. در شرایط امروزی، نظارت بر تمامی فرآیندها با توجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی به شکل سنتی امکان پذیر نبوده و استفاده از سامانه ای متمرکز جهت ثبت صورت خرید و فروش معاملات فصلی اجتناب ناپذیر است. سازمان امور مالیاتی نیز بر این اساس ، اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را در دستور کار داده است تا بر اساس آن مودیان مالیاتی نسبت به ارسال فهرست صورت معاملات خود اقدام نمایند. بدین صورت که اطلاعات حاصل از فعالیت بنگاه های اقتصادی در قالب فهرستی که حاوی مشخصات فعالیت های مزبور است، توسط مودیان محترم ، تکمیل شده و جهت بررسی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد. این امر سبب می شود تا روند داد و ستد ها و معاملات روشن شده و در نهایت با بررسی دقیق کارشناسان سازمان امور مالیاتی، میزان درآمدهای مشمول پرداخت مالیات، برآورد شود. این امر از طرفی دیگر باعث آشکار شدن بخش خاکستری اقتصاد که از آن با نام اقتصاد زیرزمینی نیز یاد می شود، می گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور برای رفاه حال مودیان و جلوگیری از اتلاف وقت آنها اقدام به ایجاد سامانه الکترونیکیwww.tax.gov.ir نموده است. از جمله مزایای ارزشمند ارسال صورت معاملات فصلی به صورت آنلاین ارسال فهرست صورت معاملات در هر ساعت از شبانه روز است که ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه ها، افزایش دقت و ضریب اطمینان و کاهش خطای انسانی را در پی دارد.
بدین ترتیب دولت توانسته است با بهره گیری از فناوری های پیشرفته، بسیاری از اهداف و برنامه های بلندمدت و متعالی همچون تحقق دولت الکترونیک را در قالب تسهیل فرآیند پرداخت مالیات، محقق کند. اکنون که دولت با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی و فناوری های نوین و به روز رسانی روش های وصول مالیات، به تامین رفاه حال مودیان اهتمام ورزیده است، امید است فعالان اقتصادی نیز با بهره گیری از این امکانات ارزشمند و مغتنم شمردن آنها، به تکالیف مالیاتی خود به شکلی مطلوب و مقتضی عمل کرده و با ارسال فهرست صورت معاملات فصلی در هر دوره زمانی، گامی بنیادین و اصولی در جهت تقویت شفافیت اقتصادی بردارند.


تاریخ یادداشت: 1396/03/28
کلمات کلیدی: صورت معاملات فصلی