توسعه اقتصادی با اجرای قانون مالیاتی
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی‌ افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی و به موجب قوانین دولت وصول می‌شود. عده‌ای مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون برای تامین مخارج عمومی اخذ می نماید. مالیات، یکی از مهم ترین ابزار کسب درآمد دولت ها به منظور تامین هزینه های کشور است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج جاری دولت بوده و از سوی دیگر برای توزیع عادلانه ثروت، تحت عنوان اثر باز توزیعی درآمد محسوب شده و بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای تامین امنیت، توسعه و ترویج بهداشت و درمان، گسترش نظام آموزشی و ایجاد زیرساخت های کشور را تأمین می کنند، همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می شود.
در این راستا کوشش شده است فرآیندهای مالیاتی کارآمد شده و بازده مناسبی داشته باشد. تحقق اهداف اقتصادی دولت به خصوص در بحث مالیات، نیازمند عزم و مشارکت ملی است و همچنین مردم باید در خصوص نحوه دریافت مالیات، هزینه کردن و میزان تاثیرگذاری آن بر اقتصاد و عمران و آبادانی کشور اطلاعات و شناخت کافی داشته باشند. بنابراین اراده مردم، عمده‌ ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، فرهنگ مالیاتی جامعه است.
مالیات عامل موثری جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی است که به دنبال آن، الگوی اصلاح نیز مصرف می شود. همچنین از طریق پرداخت مالیات ها دولت می تواند فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند; بدین صورت که مالیات می تواند از طریق کنترل درآمدها، تقاضا برای کالاهای مصرفی را کاهش داده و بدین ترتیب، تورم ناشی از فشار تقاضا از بین می رود.
دلیل اصلی محدود بودن فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در برخی کشورها، کمبود سرمایه است اگر سرمایه ای نیز وجود داشته باشد، به دلیل پایین بودن کارآیی سرمایه در بلند مدت، اکثر آن ها در کانال های غیر مولد و کوتاه مدت مانند سفته بازی و بورس بازی قرار می گیرند. در این حالت، دولت می تواند با اعمال مالیات های مستقیم بر املاک، درآمد، زمین، دارایی، ثروت، ارث و … درآمدهای اضافی را جذب کند و در پروژه های مولد سرمایه گذاری به جریان بیندازد; بنابراین، مالیات ها وسیله موثری برای انتقال منابع از کانال های غیر مولد به کانال های مولد، از طریق سرمایه گذاری های عمومی است که در نهایت به افزایش بهره وری کار، افزایش سرمایه گذاری مولد، افزایش رفاه و تامین اجتماعی و ارتقاء معیشت آحاد مردم از بخش های مختلف و متنوع شده و اثرات فزآینده ای در زندگی روزمره مردم خواهد داشت. بنابراین مالیات به عنوان عنصر موثر در حرکت رو به جلو در فرآیندهای اقتصادی کشورهاست.
در واقع، شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت ها در قالب مالیات به دولت اختیار می دهند برای اداره ی امور کشور، اجرای سیاست های مالی، تامین کالاها و خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های توسعه و عمرانی کشور، از آن استفاده کند. در این بین، گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی ، نقش فزاینده ی دولت ها در گسترش خدمات عمومی و هم چنین گسترش تعهدات دولت ها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله ای مهم وتاثیر گذار برای تمامی دولت ها تبدیل کرده است و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تامین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه‌ی اقتصداری و ثبات اقتصادی تغییر داده است.
در حال حاضر بخش عمده ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی صرف عمران،آبادانی و امور زیربنایی کشور می‌شود. از این رو، ارتقای روز افزون نظام مالیاتی و همگام ساختن آن با دانش روز، نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشور دارد. بر این اساس، برنامه ریزی برای وصول کامل مالیات و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که در بیشتر موارد ناپایدارند، از اساسی ترین محورهای برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر همین اساس و با توجه به نقش مهم درآمدهای مالیاتی در توسعه و پیشبرد اهداف دولت، نظام مالیاتی همواره کوشیده است موانع و مشکلات پیش روی خود را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد.
مالیات از مهمترین عوامل موثر جهت مقابله با تقاضای اضافی برای کالاهای مصرفی است که پیشرفت و رفاه اقتصادی را باعث می شود. این پیشرفت از دو طریق صورت می گیرد اول آنکه در کشورهای در حال توسعه که اغلب وارد کننده کالاهای مصرفی اند این کاهش تقاضا کاهش خروج ارز را سبب می شود. دوم آن که مصرف کمتر باعث بالارفتن پس انداز و افزایش میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی اقتصاد می‌شود.
در حقیقت از طریق مالیات هاست که دولت در موقعیتی قرار می گیرد که بتواند از سویی فشارهای تورمی در داخل اقتصاد را کنترل کند و از سویی دیگر نیز با کنترل درآمدها موجب شود تقاضا برای کالاهای مصرفی کاهش یابد و در تعادل با عرضه قرار گیرد. این یعنی تورم ناشی از فشار تقاضا را با مالیات، می توان از بین برد. از سوی دیگر، می توان با وضع تعرفه بر واردات که نوعی مالیات غیرمستقیم است( البته با انتخاب سیاست مالی مناسب و موثر) واردات را کنترل کرده و موجبات حمایت از تولیدات داخلی را فراهم آورد. تصویر اصلاحیه قانون مالیاتها در تیرماه سال گذشته که متضمن معافیت های متعدد برای بخش تولید و صنعت و همچنین اقتدار سازمان امور مالیاتی است می‌تواند در صورت اجرای مناسب قانون و استفاده از جامعه حسابداری و حسابداران رسمی به ابزار اقتصادی مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی تبدیل شود که آثار آن، در یک دوره پنج ساله، شاخص های اقتصادی کشور را تغییر خواهند داد و بهبود خواهند بخشید.


تاریخ یادداشت: 1396/03/22
کلمات کلیدی: توسعه اقتصادی