امام جمعه یاسوج:
پرداخت مالیات خدمت به آبادانی کشور است

امام جمعه یاسوج گفت، پرداخت مالیات یکی از بهترین راهکارها برای برقراری عدالت اقتصادی، اجتماعی وخدمت به آبادانی کشور است
حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در دیدار مدیرکل امور مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی را یک اقدام خوب در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به عمران آبادانی جامعه دانست واظهارداشت باید تدابیری اندیشده شود که با رعایت عدالت اقتصادی و تکیه بر تعامل با شهروندان ضمن تحقق حقوق ملت و دولت ، از فرار مالیاتی بویژه برای افراد متمکن و صاحبان ثروت جلوگیری شود
امام جمعه یاسوج تصریح کرد، کسانی که درآمد بیشتری دارند در برخی مواقع نسبت به پرداخت زکات ،خمس و مالیات تمایل کمتری دارند که این فرهنگ در جامعه ما نیازمند اصلاح است .
وی با تاکید برلزوم شفاف سازی مالیاتی، بر تحقق عدالت درفرایند وصول مالیات تاکید کرد و افزود، عدالت مالیاتی بویژه در سایه جلوگیری از فرارمالیاتی صاحبان ثروت زمینه را برای رشد و پویایی بنگاه های کوچک اقتصادی بیش از پیش فراهم می کند
امام جمعه یاسوج، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، صداوسیما، فضای مجازی ، تریبون های نماز جمعه ، روحانیان مستقر در روستاها را برای ترویج فرهنگ مالیاتی و آگهی بخشی عموم مردم در خصوص قوانین و اهمیت موضوع مالیات از ضروریات فرآیند وصول مالیات عنوان کرد .
همچنین حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی به نقش پرداخت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت، مدیران وکارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان سربازان جبهه اقتصادی با مسولیت پذیری و دقت نظر،نقش پررنگی در توسعه همه جانبه کشور ایفا می کنند .
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد دراین نشست همکاری ائمه جمعه برای نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی را از اقدامات بسیار تاثیر گذار عنوان کرد
محمد علی غفاری اظهارکرد، مودیان مالیاتی حقیقی تا 31خرداد و مودیان حقوقی تا31تیر فرصت دارند که فرم اظهارنامه مالیاتی خود را به WWW صورت الکترونیکی از طریق سامانه .tax.gov.Ir ارائه دهند یا با افزایش هشت درصد به مالیات سال 94 عملکرد مالیاتی سال 95 خود را در سامانه قعطی کنند
وی با اشاره به اینکه کهگیلویه وبویراحمد دارای 41 هزاز پرونده مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی وحقیقی در استان وجود دارد گفت در سال 95 در استان کهگیلویه وبویراحمد مودیان حقیقی 20هزار و 691 اظهارنامه اصلی و اصلاحی مربوط به عملکرد مالی سال 94 خود را به امور مالیاتی ارائه کردند
امام جمعه یاسوج گفت، پرداخت مالیات یکی از بهترین راهکارها برای برقراری عدالت اقتصادی، اجتماعی وخدمت به آبادانی کشور است
حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در دیدار مدیرکل امور مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی را یک اقدام خوب در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کمک به عمران آبادانی جامعه دانست واظهارداشت باید تدابیری اندیشده شود که با رعایت عدالت اقتصادی و تکیه بر تعامل با شهروندان ضمن تحقق حقوق ملت و دولت ، از فرار مالیاتی بویژه برای افراد متمکن و صاحبان ثروت جلوگیری شود
امام جمعه یاسوج تصریح کرد، کسانی که درآمد بیشتری دارند در برخی مواقع نسبت به پرداخت زکات ،خمس و مالیات تمایل کمتری دارند که این فرهنگ در جامعه ما نیازمند اصلاح است
وی با تاکید برلزوم شفاف سازی مالیاتی، بر تحقق عدالت درفرایند وصول مالیات تاکید کرد و افزود، عدالت مالیاتی بویژه در سایه جلوگیری از فرارمالیاتی صاحبان ثروت زمینه را برای رشد و پویایی بنگاه های کوچک اقتصادی بیش از پیش فراهم می کند
امام جمعه یاسوج، بهره گیری از ظرفیت رسانه ها، صداوسیما، فضای مجازی ، تریبون های نماز جمعه ، روحانیان مستقر در روستاها را برای ترویج فرهنگ مالیاتی و آگهی بخشی عموم مردم در خصوص قوانین و اهمیت موضوع مالیات از ضروریات فرآیند وصول مالیات عنوان کرد
همچنین حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی به نقش پرداخت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت، مدیران وکارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان سربازان جبهه اقتصادی با مسولیت پذیری و دقت نظر،نقش پررنگی در توسعه همه جانبه کشور ایفا می کنند
مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد دراین نشست همکاری ائمه جمعه برای نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی را از اقدامات بسیار تاثیر گذار عنوان کرد
محمد علی غفاری اظهارکرد، مودیان مالیاتی حقیقی تا 31خرداد و مودیان حقوقی تا31تیر فرصت دارند که فرم اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی از طریق سامانه WWW.tax.gov.Ir ارائه دهند یا با افزایش هشت درصد به مالیات سال 94 عملکرد مالیاتی سال 95 خود را در سامانه قعطی کنند
غفاری با اشاره به اینکه کهگیلویه وبویراحمد دارای 41 هزاز پرونده مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی وحقیقی در استان وجود دارد گفت در سال 95 در استان کهگیلویه وبویراحمد مودیان حقیقی 20هزار و 691 اظهارنامه اصلی و اصلاحی مربوط به عملکرد مالی سال 94 خود را به امور مالیاتی ارائه کردند
همچنین وی بیان داشت در سال 1395 اداره کل امورماالیاتی کهگیلویه وبویراحمد بالغ بر 470 میلیارد ریال از محل وصول مالیات برارزش افزوده در راستای توسعه شهری به شهرداری ها و دهیاری های این استان پرداخت نموده است Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

تاریخ خبر: 1396/03/20
کلمات کلیدی: محمدعلی غفاری سازمان امور مالیاتی کشور امام جمعه یاسوج مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی