نقش مالیات در رویکرد اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود که قطعا باور مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است. یکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تکیه مخارج دولتی بر دریافت مالیات و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد. مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست های مالی دولت به شمار می روند. دولت می تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. چالش مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی، تامین درآمدها و منابع مالی است، زیرا معمولا نخستین مساله ای که در شرایط تحریم هدف قرار می گیرد، منابع مالی است.
کشورهای تحریم کننده با استفاده از ابزارها و روش های گوناگون سعی در محدود سازی و قطع درآمد کشورهای تحریم شونده دارند، تا آنها را دچار بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کرده و وادار به پذیرش شرایط خود سازند. این محدودیت ها و تحریم ها در اقتصادهای تک محصولی بیشتر ظهور و بروز پیدا می کند، زیرا این گونه نظام های اقتصادی معمولا آسیب پذیرند و حتی در شرایط عادی که تحریم یا فشار خارجی وجود ندارد، ممکن است نوسان های قیمت و تحولات بازارهای جهانی آنها را دستخوش بحران کند بنابراین باید پایه های درآمدی دیگری در اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته و زمینه آسیب پذیری را کاهش داد.
بدون تردید، درآمدهای مالیاتی یکی از پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولت ها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی در جامعه به شمار می رود. کشورهای توسعه یافته به دلیل اتکا به همین منابع مالیاتی در اقتصادشان از دهه های گذشته، به صورت نظام مند و هدفمند از این ظرفیت بی پایان بهره می برند. درنهایت می توان گفت مالیات قادر است به عنوان کلیدی ترین منبع درآمدی دولت، نقش به سزایی در شکوفایی اقتصاد مقاومتی ایفا کند و پرداخت مالیات به یک باور و تکلیف اقتصادی نهادینه شده در مردم منجر شود ، اما از آنجا که یکی از شروط اساسی ایجاد نظام مالیاتی مطلوب، مقبولیت آن از سوی مردم و پرداخت داوطلبانه مالیات است، راهی غیر از تقویت فرهنگ مالیاتی نیست زیرا با ایجاد زیرساخت ها و بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار ترغیب و مشارکت مردم به پرداخت مالیات را داشت.
دولت ها با استفاده از نظام مالیاتی، حاکمیت خود را در کشور اعمال می کنند و به اقتصاد کشور برای رسیدن به هدف های ملی جهت می دهند. از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور، برنامه های مهمی را برای ارتقای کارآمدی و انعطاف پذیری نظام مالیاتی در دست اجرا دارد که افزایش قابل توجه تامین هزینه های عمومی را به دنبال خواهد داشت. جلوگیری از فرار مالیات، شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید و استفاده از طرح ها و برنامه های نوین از مهمترین اهداف و سرفصل های نظام مالیاتی به شمار می رود.
از این رو بخش عمده ای از پروژه های سازمان امور مالیاتی کشور از جمله اصلاح قانون مالیات های، طرح جامع اطلاعات مالیاتی کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده زمینه ساز تحولی بنیادین در نظام مالیاتی کشور شده اند که با تداوم حرکت هایی از این دست به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و به تبع آن اعتلای همه جانبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها خواهد انجامید.تاریخ یادداشت: 1396/03/13
کلمات کلیدی: اقتصاد مقاومتی