نقش صورت معاملات فصلی در شفافیت نظام اقتصادی
شفافیت، همان آشکار بودن است. درواقع شفافیت ابزاری است برای ایجاد فضایی سالم و پاک برای همه تا در این فضا، حقوق همگان رعایت شود; بنابراین شفافیت را باید به‌منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها و اشخاص منتشر می‌شوند و ارزیابی عملکرد این نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر می‌سازند. ازاین‌رو شفافیت، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است. چراکه اطلاعات شفاف در هر حوزه‏ای اولین لازمه اجرای عدالت است. نبود شفافیت اقتصادی به معنای وجود فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فساد است.
یکی از مهم‌ترین اثرات شفافیت، پیشگیری از فساد است; فساد به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین معضلات جامعه بشری به انواع و شکل‌های مختلف و با درجه‌های آسیب‌رسانی مختلف وجود داشته و دارد که از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک‌نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند. فساد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع درراه پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز اقتصادی به‌حساب می‏ آید.
یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با اقتصاد غیر شفاف و فساد اقتصادی، وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع در ساختار نظام مالیاتی کشور است. سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات را نظام‌مند ‌می‌کند.
ارائه صورت معاملات فصلی یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند سبب شفافیت شود. چراکه اطلاعات اقتصادی است که یکی از ابزارها و بسترهای ضروری ایجاد شفافیت اقتصادی محسوب می‏شود و باعث تسهیل نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص و نهادها می‌شود.
از سوی دیگر صورت معاملات فصلی باعث سالم‌سازی محیط اداری خواهد شد; زیرا نظام‌مند و سیستمی شدن روند انجام امور و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری، زمینه‌ساز شفافیت بین مودیان و کارکنان نظام مالیاتی می‌شود و این شفافیت، امکان هرگونه رابطه خارج از چارچوب اداری و قانونی را کاهش می‌دهد.
همان‌طور که گفته شد، ارائه صورت معاملات فصلی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و اعتماد متقابل بین مردم و نظام مالیاتی را افزایش خواهد داد; زیرا موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای اداری خواهد شد و هم از سوی دیگر اعتماد نظام مالیاتی را به فعالیت‌های اقتصادی مودیان افزایش خواهد داد و درنتیجه منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. به‌بیان‌دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی در سطح جامعه، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان مودیان و نظام مالیاتی به وجود می‌آورد.
در یک نگاه کلی می توان گفت: شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به‌ویژه شفافیت در عملیات مالی یک کشور است. ارائه اطلاعات قابل‌اعتماد درباره فعالیت‌های اقتصادی اولین قدم در این زمینه است. ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور، با پیاده‌سازی طرح ارائه صورت معاملات فصلی در نظام مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور راه‌اندازی کرده است. چراکه هدف از ارسال فهرست معاملات فصلی به‌صورت الکترونیکی نیز، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و تکریم و رعایت حقوق شهروندان است.
تاریخ یادداشت: 1396/02/16
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی صورت معاملات فصلی