مدیر کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری
یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی تکیه مخارج دولتی بر درآمدهای مالیاتی است

اقتصاد مقاومتییکی از مهمترین محورهای اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تکیه مخارج دولتی بر درآمدهای مالیاتی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری، کورش بیگدلی با اشاره به نوسانات قیمت انرژی در بازارهای جهانی و تحریم های استعماری و عدم ثبات و پایداری درآمدهای حاصل از فروش نفت، افزود: درآمدهای پاک مالیاتی به عنوان پایه های درآمدی بدیل در اقتصاد مقاومتی به جای درآمدهای حاصل از فروش نفت در نظرگرفته شده است.
بیگدلی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و اشتغال در استان افزود ، چالش مهم و اساسی در اقتصاد مقاومتی، تامین درآمدها و منابع مالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی در تمامی کشورهای دنیا می تواند این خلا را پر نماید.
بیگدلی گفت: با افزایش مالیات برکالاهای وارداتی می توان به رونق هر چه بیشتر تولیدات داخلی و به وجود آوردن شغل برای جوانان کشور اقدام نمود.
وی افزود: جلوگیری از فرار مالیات، شناسایی مودیان و منابع مالیاتی جدید و استفاده از طرح ها و برنامه های نوین از مهمترین اهداف و راهکارهای نظام مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان جهت تحقق درآمدهای مالیاتی می باشد.
مدیر کل امور مالیاتی استان بیان کرد: فرهنگسازی مالیاتی در سال جدید یکی از اولویت های این اداره کل خواهد بود چرا که با ایجاد زیرساخت ها و بسترهای فرهنگی مناسب می توان انتظار ترغیب و مشارکت مردم به پرداخت مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی را داشت .
بیگدلی افزود: بی شک مهمترین عامل تاثیرگذار در ایجاد اعتماد و اقناع افکار عمومی، معرفی مصادیق عینی صرف مالیات است تا شهروندان بتوانند آثار پرداخت مالیات را بطور ملموس در زندگی روزمره شان مشاهده نمایند .
بیگدلی با اشاره به اینکه، در حال حاضر بخش عمده‌ای از اعتبارات و درآمدهای مالیاتی، صرف عمران، آبادانی و امور زیربنایی کشور می‌شود گفت: اگر مودی مالیاتی و افراد جامعه بدانند پولی که به عنوان مالیات به دولت می‌پردازند صرف آبادانی کشور و ایجاد امکانات رفاهی برای خودشان می شود با میل و رغبت بیشتر حاضر به مشارکت می شوند .
بیگدلی تصریح کرد: اصلاح قانون مالیات ها، طرح جامع اطلاعات مالیاتی کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله برنامه های کلیدی و محوری نظام مالیاتی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد.
مهراب عالی


تاریخ خبر: 1396/01/06
کلمات کلیدی: درآمدهای مالیاتی  اقتصاد مقاومتی اقتصاد کشور