مدیرکل امور مالیاتی ایلام:
پرداخت مالیات به توسعه استان کمک می‌کند

مدیرکل امور مالیاتی ایلام گفت: پرداخت مالیات، به توسعه استان به‌ویژه در امور عمرانی و توسعه شهرها و روستاها کمک می‌کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، رضا امیدی، مدیرکل امور مالیاتی استان ایلام اظهار داشت: در 11 ماه ابتدایی سال جاری بیش از 285 میلیارد و 20 میلیون ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان پرداخت‌شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 17 میلیارد و 998 میلیون ریال افزایش را نشان می‌دهد.
وی یادآوری کرد: در سال 94 بیش از 280 میلیارد ریال، در سال 93 بیش از 215 میلیارد ریال و در سال 92 نیز 130 میلیارد ریال از این محل بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع‌شده است.
امیدی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 123 قانون برنامه پنجم توسعه، عوارض وصولی ارزش‌افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد.


تاریخ خبر: 1395/12/22
کلمات کلیدی: قانون مالیات برارزش افزوده پرداخت مالیات ایلام