شفافیت مبادلات اقتصادی با ارائه الکترونیکی صورت معاملات فصلی
توسعه و بسط فناوری در بین مردم منجر به رشد و آگاهی شهروندان در بسیاری از زمینه ها از جمله امور اقتصادی ، سیاسی ، بین الملل و … خواهد شد که این امر مهم بدون شک فعالیت های دولت ها را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. در همین راستا و با ظهور پدیده دولت الکترونیک، کلیه خدمات دولتی با حداقل زمان و به سهولت انجام خواهد پذیرفت. در این بین دولتها نیز می کوشند خود را با فناوری اطلاعات همسو و همگام سازند و از این امر مهم دور نمانند. ارائه خدمات به صورت برخط(ONLINE) تاثیر بسزایی بر کلیه امور خواهد داشت. در دولت الکترونیک کارها در تمامی ساعات شبانه روز با کیفیت و سرعت بالا و صرف هزینه اندک قابل اجراست. در حقیقت تعامل سازنده ای بین مردم و دولت فراهم می سازد که به تبع آن دستاورد های ارزنده ای را برای کشور به ارمغان خواهد آورد. دولت الکترونیک، کلیه فعالیت ها را به روز می سازد و درصد خطا و اشتباهات احتمالی را به حداقل ممکن می رساند. بالا بودن کیفیت و رضایت در این روند موجب شده است این مهم به صورت امری بدیهی پذیرفته شود و نبود آن خلل گسترده ای در فعالیتها بوجود آورد. یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد، شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم، شرکت ها، سرمایه داران، دولتمردان، فعالان مختلف اقتصادی اعم از تجار و تولیدکنندگان همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها قابلیت برنامه ریزی اقتصادی پیدا می کنند و می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. همچنین اطلاعات اقتصادی لازم، در اختیار همگان قرار دارد تا با نگاه به تحولات و تغییرات برنامه ریزی کنند. در این فضا، فعالان اقتصادی اطمینان لازم برای سرمایه گذاری را می یابند و اقتصاد به پیش می رود. بدون شک اجرای موفق ماده (???)قانون مالیات های مستقیم به مدد دانش فناوری انجام می پذیردکه از آثار مثبت آن می توان به سهولت ارسال فهرست معاملات در کلیه ساعات شبانه روز آن هم در هر نقطه از کشور، صرفه جویی در زمان، رفت و آمد کمتر مودیان به ادارات کل مالیاتی، کاهش درصد خطا و اشتباه و از همه مهمتر شفافیت اقتصادی اشاره کرد. سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای اجرای سیاست‌های دولت مبنی بر توسعه خدمات الکترونیکی، با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و شفافیتی که ارسال صورت معاملات فصلی در مبادلات اقتصادی به همراه دارد بستر مناسبی را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌کند. هدف از ارسال فهرست معاملات فصلی به صورت الکترونیکی، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و عدم مراجعه‌ی حضوری به ادارات می‌باشد. با اجرای الکترونیکی کردن صورت معاملات مودیان
می بایست نسبت به ارسال فهرست معاملات و صورت پرداخت قرارداد خود تا یک ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیک از طریق سامانه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام کنند. ارسال فهرست معاملات به صورت الکترونیکی شفافیت فعالیت های اقتصادی را در پی دارد که این مهم منجر به تحقق عدالت مالیاتی و اعتماد سازی گسترده بین مردم و نظام مالیاتی خواهد شد.


تاریخ یادداشت: 1395/12/18
کلمات کلیدی: ماده 169 صورت معاملات فصلی مبادلات اقتصادی