نقش فناوری اطلاعات در توسعه نظام مالیاتی
امروز گسترش جمعیت از یکسو و کمبود منابع طبیعی از سوی دیگر، انسانها را با مشکلات روزافزون در استفاده بهینه از منابع مواجه نموده است که از این رو ضرورت به کارگیری روشهای نوین تکنولوژی و فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک تسهیل کننده برای کسب حداکثر کارآیی و کاربری باید لزوما طی چارچوبی یکپارچه در تمامی بخشها به جریان افتد.
تکنولوژی اطلاعات ترکیبی از سخت‌افزار و نرم‌افزاری است که اطلاعات را دریافت، ذخیره، نمایش و انتقال می‌دهند. موفقیت در تکنولوژی اطلاعات، به توان کارایی و بهره‌وری که محصول معماری کلی سیستم و ارتباط آن با سازمانها، انسانها و محیطهای خارجی است، بستگی دارد.
سازمان‌ امور مالیاتی فعالیت‌های مالیاتی خود را به صورت اقتصاد دیجیتالی و مبتنی بر استفاده از فناوری‌های الکترونیکی پایه‌ریزی نموده است . این نوع اقتصاد تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد تحت وب و اقتصاد جدید نیز نامیده می‌شود. در این شکل جدید از اقتصاد زیر‌ساخت‌های دیجیتالی، بسترهای لازم برای همکاری، ارتباط، جست‌وجوی اطلاعات و فعالیت‌های افراد و سازمان‌امور مالیاتی را فراهم می‌کند. این بستر شامل موارد زیر می‌شود:
? انجام تبادلات اطلاعاتی مودیان به صورت الکترونیکی.
? تغییر اظهارنامه ها از کاغذی به شکل الکترونیکی.
? افزودن قابلیت پرداخت مالیات بصورت الکترونیکی.
برای سازمان امور مالیاتی سه عنصر کلیدی و اساسی وجود دارد تا در فضای تکنولوژی اطلاعاتی حرکت کند و به موفقیت دست یابد: سرعت ، انعطاف‌پذیری، بصیرت
سیستم‌های استراتژیک به اشکال زیر، سازمان‌امور مالیاتی کشوررا حمایت می‌کنند:
- افزایش ارائه اظهارنامه های الکترونیکی
- افزایش درآمدهای مالیاتی
- ارتباط بهتر و مناسب با مودیان
- جلوگیری از فرار مالیاتی در جامعه
تلاش سازمان‌ امور مالیاتی کشور برای ارائه خدمات بهتر می‌تواند در جذب مودیان و عدم فرار مالیاتی موثر باشد. فناوری اطلاعات ابزار و فرآیندهای کاری بی‌شماری را جهت حفظ رضایت دو طرفه فراهم کرده است.
با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات ، مودیان مالیاتی می توانند امور مالیاتی خود را در هر ساعت از شبانه روز و از هر نقطه ای انجام دهند.
در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کارآمدی اطلاعات را ممکن ساخته است. بکارگیری تکنولوژی اطلاعات (فناوری اطلاعات)، تحول گسترده ای را در سازمان امور مالیاتی بخصوص در امور اداری و سیستم‌های مالیاتی و اطلاعاتی باعث شده است، طوریکه امکان انتقال الکترونیکی اظهارنامه ها ، پرداخت قبوض مالیاتی ، اسناد و مکاتبات مختلف از طریق کامپیوتر و خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم‌شده است.


تاریخ یادداشت: 1395/12/17
کلمات کلیدی: نظام مالیاتی فناوری اطلاعات توسعه