دیدار رئیس کل سازمان با آیت الله حیدری، عضو محترم مجلس خبرگان و امام جمعه موقت اهواز

تاریخ تصاویر: 1395/10/12
کلمات کلیدی: