مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
مشوق هاي مالياتي براي سرمايه گذاران در شهرک هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصاديبراساس اصلاحیه مصوب 31/04/1394 قانون مالیات های مستقیم، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری با مجوز سرمایه‌گذاری از مراجع قانونی ذیربط واقع در این مناطق، در صورتیکه از تاریخ 1/1/1395 برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند. جزییات مربوط به نرخ معافیت مالیاتی و نحوه اعمال و شرایط بهره مندی از آن در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی تحت عنوان (مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی) در قسمت چپ پایین صفحه قابل بهره برداری می‌باشد.
تاریخ خبر: 1395/02/20
کلمات کلیدی: