سعید توتونچی ملکی - دفتر پژوهش و برنامه ريزي
چاپ مطلب

نام و نام خانوادگی:سعید توتونچی ملکی
جایگاه سازمانی:دفتر پژوهش و برنامه ريزي
سمت:
تاریخ تولد:1359
محل تولد:مياندوآب
تحصیلات:کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 1378الی 1382 اقتصاد نظری
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 1382 الی 1385 علوم اقتصادی
دانشجوی دکتری از سال 1392 علوم اقتصادی
تجربیات:فعالیت‌ها و سوابق شغلی
- عضو هیات علمی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
- مدیر گروه مالیه عمومی معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1392
- پژوهشگر گروه بخش عمومی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1386
-پژوهشگر ارشد گروه بخش عمومی از سال 1388
- پژوهشگر منتخب پویای (رتبه دوم) در سال 1389 مرکز پژوهش ها
- پژوهشگرمنتخب برتر (رتبه اول) در سال 1390 مرکز پژوهش ها
- پژوهشگر پویای (رتبه اول) در سال 1391 مرکز پژوهش ها
- پژوهشگر پویای (رتبه دوم) در سال 1392 مرکز پژوهش ها
- کارشناس و نماینده مرکز پژوهش‌ها در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و بررسی و تصویب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به مدت دو سال
- کارشناس و نماینده مرکز پژوهش‌ها در خصوص موضوعات مالیاتی و بررسی و تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال 1392 تاکنون
- کارشناسی و نماینده مرکز پژوهش‌ها در خصوص موضوعات مالیاتی و بررسی و تصویب لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده
- مشاور اقتصادی مدیر عامل و مدیر تامین مالی و بررسی های اقتصادی گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید از 15/11/1394 لغایت 96/2/30
- مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص مسائل مرتبط با مالیه‌عمومی
- مشاور رسمی معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران
- مشاور رسمی اداره تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران
سوابق آموزشی
- تدریس دروس اقتصادی و مالیاتی در دانشگاه های مختلف (دانشکده های مدیریت و حسابداری و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و ...
مقالات علمی- پژوهشی:
1- مقاله علمی و پژوهشی با عنوان «فرصت‌های نابرابر اقتصادی و چالش‌های توسعه رقابت در اقتصاد ایران» در ویژه کسب و کار شماره 65 نشریه مجلس و پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهار سال 1390
2- مقاله علمی و پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم تغییرات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی»، مجله اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 1، بهار سال 1389
3- مقاله علمی و پژوهشی با عنوان «بررسی برخی از چالش هاو موانع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران (مطالعه موردی فعالان صنف طلا و جواهر)» در فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهشنامه مالیات دوره جدید، سال هجدهم، شماره هشتم، بهار و تابستان 1389، شماره مسلسل 56
4- مقاله علمی و پژوهشی با عنوان «معرفی پایه مالیاتی جدید: چگونه در ایران مالیات بر عایدی سرمایه را پایه گذاری کنیم؟)» در فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهشنامه مالیات دوره جدید شماره 68 زمستان 1392
5- مقاله علمی و پژوهشی با عنوان «ارزیابی معافیت کالاها و خدمات در قانون مالیات بر ارزش افزوده» در فصلنامه علمی – پژوهشی، پژوهشنامه مالیات شماره 77 بهار 1395
6- مقاله علمی- پژوهشی با عنوان "مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن منبع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و ابزاری مناسب برای کنترل سوداگری در بازار مسکن"، در فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری شماره ویژه اولین همایش بین المللی اقتصاد شهری، اردیبهشت ماه 1395
مقالات علمی- ترویجی:
1- ارائه مقاله‌ای با عنوان "بررسی الزامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" در فصلنامه مجلس و پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،شماره شصتم، زمستان 1388
2- ارائه مقاله با عنوان" پول‌شویی و آثار آن در اقتصاد کشور" چاپ در فصلنامه مجلس و پژوهش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره پنجاه و هشتم، زمستان 1386
مقالات علمی ارائه شده در همایش‌های ملی:
1- پذیرش, چاپ و ارائه مقاله علمی با عنوان معرفی پایه مالیاتی جدید: «چگونه در ایران مالیات بر عایدی سرمایه را پایه گذاری کنیم» در هفتمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در آذرماه سال 1392
2-پذیرش و ارائه مقاله علمی با عنوان "بررسی ابعاد بحران مالی جهانی اخیر،علل ایجاد با تاکید بر ساختار نظام سرمایه داری و اثرات آن بر اقتصاد ایران" در پانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - تبریز، مهرماه 1388.
3-`پذیرش و ارائه مقاله علمی با عنوان "باید ها و نبایدهای اجرای هدفمندکردن یارانه ها و برخی آثار آن در اقتصاد ایران" در شانزدهمین همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران - تبریز، مهرماه1389
دوره‌های آموزش گذرانده
-اخذ گواهینامه آموزش با ارزش 50 ساعت علمی – آموزشی در خصوص نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سازمان بازرسی کل کشور در سال 1387
-اخذ گواهینامه آیین نگارش و مکاتبات اداری با ارزش علمی 16 ساعت و نمره 18 از مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در سال 1388
-اخذ گواهینامه پایان دوره آموزشی مهارت های کار با رایانه (ICDL) بعد از دوره 130 ساعته از مرکز پژوهش ها در سال 1389
- اخذ گواهینامه طرح سفیران امنیت در راستای ارتقای امنیت سیستم های رایانه‌ای از مرکز پژوهش ها در سال 1388
- اخذ گواهینامه شرکت در پانل‌های تخصصی دومین سمپوزیم بین المللی ایران 1404 به مدت 12 ساعت در سال 1388
- اخذ گواهینامه دوره آموزشی جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی سازی به مدت 14 ساعت از سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، سازمان خصوصی سازی و انجمن حسابداران خبره ایران در سال 1386
- دوره آموزشی سیستم شبکه عصبی در پیش‌بینی متغییرهای اقتصادی در مرکز پژوهش ها 20 ساعت در سال 1389
- اخذ لوح تقدیر از دبیر محترم همایش "نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی " بعنوان نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در آن همایش،
تجربیات و تواناییهای فردی:
- مسلط به نرم افزارهای مربوط به اقتصاد از جمله macrofit, eviwes
- مسلط به Office
- آشنا با مباحث پژوهشی در ارتباط با اقتصاد ایران
- آشنایی با زبان انگلیسی در متون تخصصی و دارای مدرک ترم اول فن ترجمه تخصصی
- آشنایی با سیستم‌ها و نرم افزار شبکه عصبی در پیش‌‌بینی متغییرهای اقتصادی
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی