امیدعلی پارسا -
چاپ مطلب

نام و نام خانوادگی:امیدعلی پارسا
جایگاه سازمانی:
سمت:رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
تاریخ تولد:1346
محل تولد:خرم آباد
تحصیلات:- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (مرحله دفاع از پایان نامه)
- اخذ کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در سال 1374
- اخذ کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی در سال 1369
- مدرس و استاد دانشگاه
تجربیات:سوابق
• رئیس مرکز آمار ایران
• رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مازندران
• معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری قزوین
• معاون توسعه منابع پشتیبانی و امور استان ها مرکز آمار ایران
• مدیر کل دفتر شاخص قیمت ها مرکز آمار ایران
• معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد
• رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد
• معاون امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
• معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
• کارشناس و کارشناس مسئول گروه مطالعات و امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم
امور اجرایی
• دبیر شورای عالی آمار
• عضو شورای عالی سیاستگذاری و راهبردی تدوین سند ملی آمایش کشور سال 1397
• رئیس کارگروه آمار و اطلاعات تدوین سند ملی همایش کشور سال 1397
• رئیس ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 و اجرای اولین سرشماری اینترنتی – تبلتی کشور
• عضویت در هئیت رئیسه سازمان برنامه و بودجه کشور
• دبیر شورای برنامه ریزی استان های کهگیلویه و بویراحمد، قزوین و مازندران
• عضویت در ستاد راهبردی تهیه جدول داده – ستانده کشور و ستاد راهبری تهیه حساب های ICT
• رئیس کمیته علمی بررسی و تایید مقامات و طراحی تحقیقاتی کارشناسان مرکز آمار ایران
• مسئول گروه سازماندهی و پشتبیبانی سرشماری عمومی و نفوس سال 1390 کل کشور
• عضو گروه هماهنگی و تلفیق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 کل کشور
• رئیس و دبیری بیش از 10 کارگروه تخصصی شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم و کهگیلویه و بویراحمد به مدت 10 سال
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی