مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی تاکید کرد:
نقش مالیات در بودجه اساسی و استراتژیک است
چاپ مطلب

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی گفت: مالیات نقشی اساسی و استراتژیک در بودجه کشور دارد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، تاجمیر ریاحی، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان در شورای اداری، مالیاتی و حقوقی استان سمنان که با حضور مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان برگزار شد; تصریح کرد: شاید هیچوقت در هیچ برهه ای از زمان نظام مالیاتی کشور به این اندازه مورد توجه و اهمیت نبوده و تمام ارکان حاکمیت یک نگاه ویژه به نظام مالیاتی کشور دارند.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به عدم فروش نفت در شرایط کنونی گفت: فروش نفت مستلزم روابط تجاری است که با برخی از موانع و تحریم ها مواجه شده و نظام مالیاتی کشور قطعادر این شرایط حساس می‏تواند نقش بسزایی را ایفا نماید.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان با اشاره به نقش سازمان امور مالیاتی در نظام اقتصادی کشور گفت: نقش مالیات در بودجه کشور رو به افزایش است ، اگر درآمدهای نفتی صرف پرداخت حقوق و هزینه های جاری گردد صرفا منابع اصلی و اساسی و استراتژیک کشور دچار چالش می گردد و نه تنها هزینه حال کشورمان ساماندهی نمی گردد بلکه وضعیت آینده هم دچار نگرانی و مشکل خواهد شد.
تاجمیر ریاحی تصریح کرد: تمامی نخبگان و بزرگان کشور بر این باور هستند که هزینه فروش نفت می بایست صرف زیرساختهای کشور شود و هزینه های جاری کشور باید از محل دیگر از جمله مالیات تأمین گردد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به موانع پیش رو در امر وصول مالیات عنوان کرد: در سنوات گذشته به دلیل اینکه زیرساختهای لازم در حوزه مالیاتی و نظام اقتصادی کشور و مجموعه فعالیتهای تجاری کشور به صورت یکپارچه وجود نداشته است، افرادی را به سمت فرار مالیاتی و به سمت عدم پرداخت حقوق حقه دولت و هزینه های جاری کشور سوق داده است تا جایی که این امر به یک عادت تبدیل شده و مشکلات فراوانی را برای نظام مالیاتی کشور بوجود آورده است.
تاجمیر ریاحی ضمن تأکید بر اجرای عدالت مالیاتی در امر وصول مالیات عنوان کرد: عدالت مالیات در مالیات ستانی موجب عدالت اجتماعی خواهد شد و این امر مستلزم وجود زیرساختهای لازم در امر وصول مالیات است.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی هوشمند سازی نظام مالیاتی را یکی از دستاوردهای مهم سازمان امور مالیاتی برشمرد و گفت: خوشبختانه نظام مالیاتی با حرکت روبه جلو به سوی الکترونیکی شدن پیش می رود و با اجرای فاز اول طرح جامع مالیاتی و اشراف کامل به اطلاعات یک فعال اقتصادی وصول مالیات بر اساس بانک اطلاعاتی موجود تشخیص داده خواهد شد .
تاجمیر ریاحی از حذف نظام علی الرأس در نظام مالیاتی خبر داد و گفت: سازمان امور مالیاتی با اتکا بر بانکهای اطلاعاتی و با توجه به ماده 169 و کمک دستگاههای حاکمیتی ،نظارتی و قضایی بانکهای اطلاعاتی تکمیل گردید.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پایان با اشاره به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی بیان کرد: اجرای عدالت مالیاتی مستلزم وجود اطلاعات درست در نظام مالیاتی می باشد و این امر محقق نخواهد شد مگر با اشراف کامل نظام مالیاتی بر کلیه فعالیتهای اقتصادی.


تاریخ خبر: 1399/12/02
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی