رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران:
مودی محوری و مردم داری باید سرلوحه امور باشد
چاپ مطلب

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران،تاکید کرد: در راستای وصول با اصول مالیات، مودی محوری،مردم داری و تکریم و احترام به مودیان مالیاتی باید سرلوحه کارمان باشد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نوری، رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، بیان کرد: دسترسی به تراکنشهای بانکی یک فرصت است و با درست عمل کردن و بررسی دقیق اطلاعات مربوط به تراکنش آنها همکاران می توانند به گسترش عدالت مالیاتی کمک کنند.
وی دسترسی و بررسی اطلاعات بانکی مودیان را در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی و وصول با اصول ومبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید دانست.
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، با اشاره به اینکه اداره ای تحت عنوان مالیات تراکنش های بانکی و مالیات پولشویی نداریم، گفت: تراکنش های بانکی به خودی خود مشمول مالیات نمی شوند بلکه بر اساس آن میزان فعالیت های اقتصادی و درآمد مودی مشخص می شود که با رعایت دقیق بخشنامه ابلاغی سازمان می توان میزان مالیات واقعی و عادلانه مودی را مشخص کرد.
نوری با بیان اینکه در راستای وصول با اصول مالیات، مودی محوری،مردم داری و تکریم و احترام به مودیان مالیاتی باید سرلوحه کارمان باشد، تاکید کرد: تراکنشهای مالیاتی میتواند به گسترش عدالت مالیاتی بیش از پیش کمک کند و وصول مالیات، حقوق حقه دولت و ملت است.


تاریخ خبر: 1399/11/26
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی