جایگاه مالیات در عمران کشور
چاپ مطلب

بیشتر کشورها برای تأمین مالی نیازهای عمومی دارای نظام مالیاتی هستند. هدف مالیات تأمین هزینه‌های دولت بدون ایجاد تورم است. تأمین کالاهای عمومی از جمله راه و سایر زیرساختها، مدارس، شبکه تأمین اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی، دفاع ملی، اجرای قانون و سیستم قضایی، موجب افزایش رفاه اقتصادی جامعه می‌شود البته تا زمانی که منافع اش بیشتر از هزینه‌های مربوطه باشد.موارد مذکور اهداف توسعه وپیشرفت هستند.کیفیت وکمیت این موارد درجه پیشرفت یک کشور را مشخص می کند.اصولا توسعه فرآیندی همه‌جانبه است که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه است. توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی آبادانی وعمران مبنای توسعه وپیشرفت کشور است.طراحی وساخت سازه هایی همچون جاده‏ها،پلها،کانال‏ها،سدها وساختمان ها، نمودهای آبادانی وعمران هر کشوری است.به واسطه اقدامات عمرانی،منابع بزرگ قدرت در طبیعت برای استفاده ،آسایش و رفاه انسان هدایت وکنترل می شود ونیازهای اساسی یک کشور تامین می شود.کمتر جایی از یک جامعه وکمتر محلی از یک منطقه وجود دارد که فعالیت های عمرانی به عنوان اولین واساسی ترین نیازهای آن مطرح نباشد،حتی فعالیت های صنعتی وکشاورزی نیز به طور مستقیم وغیر مستقیم به عمران وابسته اند.بنابراین اقدامات عمرانی، زیربنا وزیرساخت سایر فعالیت ها به شمار می‏آیند وهمه حوزه های اقتصادی،سیاسی واجتماعی ازآن متاثر هستند.نکته اساسی در این حوزه وجود منابع مالی پایدار ونیروی انسانی کارآمد است.در برخی کشورها،غالب منابع مالی برنامه های عمرانی از درآمدهای مالیاتی تامین می شود.در ایران نیز به طور مستقیم وغیر مستقیم بخشی از منابع مالی برنامه های عمرانی به واسطه مشارکت مالیاتی شهروندان فراهم می‏شود.از منظر حقوقی، می توان قسمت منابع عمومی را حقوق دولت نسبت به مردم وقسمت مصارف عمومی(شامل بودجه عمرانی) را نیز حقوق مردم نسبت به دولت دانست.به عبارت دیگر،مردم تکالیف وماموریت هایی را به دولت می سپارند و در عوض آن،منابع لازم برای انجام آنها را تامین می‏کنند.منابع عمومی بودجه حقوق دولت نسبت به مردم است.در واقع، مردم پس از سپردن حقوق حاکمیت به دولت موظف می شوند بخشی از درآمد خود را برای انجام وظایف واعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دهند.
برخی کارشناسان عقیده دارند ثروت های ملی باید صرف برنامه ها واقدامات پایدار شود.از این رو دولت سعی در کاهش هزینه های جاری وافزایش بودجه عمرانی دارند.با توجه به این مسائل در سالهای اخیر در ایران تلاش شده است تا بار بودجه جاری از دوش درآمدهای نفتی برداشته شود وازطریق درآمدهای مالیاتی تامین شود. با مشارکت مالیاتی شهروندان فضا برای توسعه وگسترش فعالیت های عمرانی گشوده می شود و درآمدهای نفتی که به ذخائر ملی مشهور هستند صرف بودجه جاری نمی شود وبرای تامین زیرساخت های کشور ونیازهای نسل های آینده نگهداری می شود.استفاده و برداشت بی رویه منابع طبیعی یعنی تخریب اندوخته و پس انداز آیندگان.
از طرف دیگر تاثیر درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به شکل مستقیم تری توانسته به توسعه وتداوم فعالیت های عمرانی وآبادانی کشور یاری رساند.3درصد از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده در ایران به شهرداری ها اختصاص داده شده است تا برای تجهیز،نوسازی ونگهداری شبکه های حمل ونقل عمومی مانند ناوگان اتوبوسرانی،مترو،زیباسازی شهر،ایجاد وتوسعه فضاهای تفریحی وفرهنگی استفاده شود.
سرانجام اینکه امروزگام هایی برای نقش آفرینی مشارکت مالیاتی درعمران و آبادانی کشور برداشته شده است،باتوجه به نوسانات شدید قیمت نفت، در سالهای آینده باید این اقدامات تقویت شود،وصول مالیات در کنار سایر روش ها مانند فروش اوراق مشارکت می توانددر تدوام وگسترش طرح های عمرانی موثر واقع شود.

تاریخ یادداشت: 1399/09/11
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی