مدیرکل امورمالیاتی استان وهیات همراه با حضودر اداره امورمالیاتی شهر بهارستان ضمن تقدیر وتشکر از عملکرد پرسنل امورمالیاتی شهربهارستان به تشریح برنامه های عملیاتی اداره کل پرداختند .
چاپ مطلب

آقای مهدلو دراین دیدار با اشاره به لزوم ارتقاء در سیستم مالیاتی بر اساس محورهای ارزشمند شایسته مداری افزودند : در شرایط کنونی جایگاه ویژه نظام مالیاتی بر کسی پوشیده نیست بالاخص این جایگاه زمانی بیشتر مشهود میشود که بودجه دستگاههای اجرایی نیز به زحمت وتلاش پرسنل امورمالیاتی بسته است واین زحمات وتلاشهای ارزنده پرسنل امورمالیاتی است که در بسیاری از موارد موجب تحقق برنامه های عملیاتی سایر دستگاههای اجرایی میشود آقای مهدلو بااشاره به اقدامات انجام شده در سطح اداره کل درراستای اجرای برنامه های عملیاتی افزودند : تجربیات ارزنده ای بدست آوردیم وتوانستیم با استفاده از این تجربیات برنامه ریزی های خوب وارزشمندی را درسطح اداره کل در 4 محور اساسی پیاده کنیم که امیدواریم اجرای این برنامه ها ضمن تسهیل ارائه خدمات به مودیان محترم مالیاتی موجب تحقق کامل عدالت مالیاتی وتامین بودجه دولت شود .مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان رسیدگی با کیفیت به پرونده های مالیاتی ، مقابله با فرار مالیاتی ، رسیدگی به اظهارنامه های ارزش افزوده و کوچک سازی وامحاء پرونده های مالیاتی را از برنامه های اساسی اداره کل دانستند ایشان دربخش دیگری از صحبتهای خودبا اشاره به فضای اقتصادی حاکم برکشور ، جایگاه نیروهای متخصص وتوانمند را حائز اهمیت دانستند وافزدند اجرای طرح ها وبرنامه های اساسی اداره کل باهمت وهمیاری پرسنل ومتخصیصن مباحث مالیاتی استان به عنوان انقلابی عظیم در نظام مالیاتی استان اصفهان مورد توجه قرار گرفته است .

تاریخ خبر: 1399/08/29
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی