تحقق درآمدهای مالیاتی با توسعه فرهنگ مالیاتی
چاپ مطلب

مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع دولت، نقش به سزایی در رشد اقتصادی و توزیع درآمدها ایفا می کند و نقش مهمی در تعدیل ثروت، تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی، جلوگیری از تشدید نابرابری‌های درآمدی و توسعه و رونق هرچه بیشتر اقتصادی جامعه به ویژه در شرایط تحریم‎ دارد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد.
در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی، گسترش پایه‌های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید قرار گرفته و اصطلاح نظام مالیاتی و اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی به عنوان راهکار اساسی برای دست یافتن به منابع پایدار محسوب شده است.
در شرایطی که دولت با کاهش درآمد ناشی از تحریم فروش نفت مواجه شده باید با تکیه بر درآمدهای داخلی که مالیات عمده‌ترین بخش آن است، چرخ اقتصاد و امور جاری و زیربنایی کشور را به حرکت درآورد.
دست اندرکاران و صاحب نظران اقتصادی معتقدند که باید فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود و همه افرادی که به نحوی درآمدی کسب می کنند، مالیات آن را پرداخت کنند تا دولت بتواند با فاصله گرفتن از اتکا به نفت از طریق این درآمدها امور کشور را مدیریت کند و در زمان بحران‌ اقتصادی مانند تحریم خرید نفت، اقتصاد کشور با مشکل مواجه نشود.
مالیات از اهم درآمد های دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت به ویژگی های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. هرچه جامعه دارای فرهنگ مالیاتی غنی تری باشد، وصول مالیاتی با موفقیت و سهولت بیشتری همراه است و مودیان مالیاتی نیز با رغبت و احساس مسئولیت بیشتری اقدام به انجام وظایف قانونی خود می کنند.
بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاستهایی که مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی باشد، محقق نمی شود و با توجه به اهمیت مالیات در پیشبرد اهداف اقتصادی دولت، شناسایی موانع این حوزه و برطرف کردن آن، دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه در بخش مالیاتی را شتاب می بخشد.
با شفاف سازی قوانین مالیاتی و آموزش این قوانین می توان به بهبود فرهنگ مالیاتی پرداخت و در این بین عوامل اجتماعی، عوامل درون سازمانی و برون سازمانی از نقش کلیدی برخوردار هستند. عوامل اجتماعی همچون التزام به دین، رسانه ها، وجود سنت مالیات دهی در خانواده، روحیه قانون گرایی در خانواده در افزایش فرهنگ مالیاتی تاثیر گذار می باشد. تاثیر عوامل برون سازمانی همچون اتحادیه های صنفی، داشتن وکیل حقوقی، تشویق و تقدیر از مودیان خوش حساب، داشتن انگیزه برای مشارکت اجتماعی، آشنائی مودیان با قوانین مالیاتی، نگرش مثبت مودیان نسبت به کارکرد مالیات و اعتماد سیاسی نسبت به دولت در افزایش فرهنگ مالیاتی موثر است.
همچنین عوامل درون سازمانی همچون انجام مکانیزه امور مالیاتی، وجود نظام جامع اطلاعات مالیاتی، اطلاع رسانی مالیاتی و شفاف بودن قوانین مالیاتی نیز در افزایش فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی دارد و از اینرو سازمان امور مالیاتی در سالیان اخیر کوشیده است با بروز رسانی و تسهیل قوانین مالیاتی و اجرایی نمودن طرح جامع مالیاتی به این اهداف دست یابد.
در پایان می توان گفت که تاثیر فرهنگ بر سیستم های مالی و مدیریتی و زیرمجموعه های آن از قبیل سیستم های مالیاتی هر کشوری امری مسلم بوده و ثمرات پرداخت مالیات، امنیت بیشتر، ارائه خدمات، آموزش بهتر، گسترش خدمات بهداشتی، ترویج عدالت و عاملیت در توسعه و پیشرفت است.


تاریخ یادداشت: 1399/07/21
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی