تبیین نتایج آثار پرداخت مالیات، ضرورتی انکارناپذیر
چاپ مطلب

بی تردید اهمیت فرهنگ سازی درخصوص مالیات یک استراتژی حیاتی و جدی است. مالیات یکی از اثرگذارترین مقولات فرهنگی و اقتصادی جوامع توسعه محور است و فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای نظام یافته از باورها و مولفه های فرهنگی قلمداد می شود که نقش ویژه ای را در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند. فرهنگ مالیاتی به تمایل افراد به پرداخت مالیات به عنوان یک وظیفه ملی مطرح می شود.
قدرمسلم، فرهنگ سازی مالیاتی به عنوان یکی از ابعاد مهم وصول درآمدهای مالیاتی کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده و با توجه به خط مشی های کلان اقتصادی همچون سند چشم انداز 20 ساله، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه تحول اقتصادی کشور، عامل فرهنگ سازی در پیشبرد و موفقیت این طرح ها و سیاست های اقتصادی بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است.
اما اشاعه فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه، نیاز به سرمایه گذاری و آگاهی دادن به مردم در خصوص نتایج و آثار مثبت آن دارد. مردم باید حس کنند که پرداخت مالیات یک نوع مشارکت ملی است و برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی و عظمت و اقتدار کشور نیاز به همکاری افراد جامعه با دولت است و تنها در چنین شرایطی است که مردم ارایه اظهارنامه را تکلیف دانسته و پرداخت به موقع مالیات و بها دادن به سیاستهای اقتصادی و مالیاتی را، یاری نمودن دولت در قبال برنامه های اقتصادی مقاومتی خواهند دانست.
در اکثر کشورها، بخش عمده ای از منابع دولت، از طریق اخذ مالیات تأمین می گردد; ضمن اینکه سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت بوده و تعیین میزان آن ارتباط مستقیمی با سطح توسعه و ساختار فرهنگی و اقتصادی آنها دارد. آگاه کردن مردم نسبت به اهمیت پرداخت مالیات و آثار زیان بار عدم پرداخت آن در اقتصاد از مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در جهت شفاف سازی اقتصادی می باشد. از جمله اقدامات سازمان امور مالیاتی در جهت آگاهی مردم نسبت به پرداخت مالیات میتوان به تبیین آثار پرداخت مالیات در جامعه اشاره کرد. بر این اساس فرد در جامعه می پذیرد که به ازای حقوق شخصی که از او کم می شود ، خدمات رفاهی از قبیل مدرسه ، بیمارستان ،… دریافت می کند. روشن است که مالیات به سبب جایگاهش در افزایش توان انجام وظایف حکومتی و تأثیر مستقیم آن بر زندگی و معیشت عمومی جامعه از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مالیات ریشه بسیاری از خدمات اجتماعی در جامعه است. مبارزه با فقر و بی‌عدالتی، توسعه نظام آموزشی و سلامت و با مالیات محقق می‌شود و همچنین در مصارفی ازجمله تجهیز و نوسازی حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضاهای تفریحی، ترمیم خیابان‌ها و معابر شهری و توسعه زیر ساخت های شهری مورداستفاده قرار می‌گیرد. اطلاع رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف حاصل از درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین و تشریح کارکردها و آثار پرداخت مالیات در اقتصاد موجب همکاری و مشارکت بیشتر در پرداخت مالیات می گردد.
تغییر نگاه به مالیات به عنوان تامین کننده عمده درآمدهای بودجه ای، بدون فرهنگ سازی در سطح جامعه و تغییر نگاه مودیان مالیاتی به این مقوله محقق نمی گردد. تلاش برای تغییر نگرش مردم نسبت به پرداخت مالیات و افزایش سطح آگاهی مردم با استفاده از مولفه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، کشور را برای رسیدن به اهداف خود یاری می دهد. علاوه بر این موارد تصور شهروندان از نظام مالیاتی وشیوه تعامل نظام مالیاتی با آنها بر فرهنگ مالیاتی هر جامعه ای تاثیر گذار است.اگر شهروندان قوانین را ناکارآمد تلقی کنند،شیوه اخذ مالیات را ناعادلانه بدانند ویا اینکه برای انجام تکالیف قانونی خود مشقت زیادی تحمل کنند فرهنگ مالیاتی آنها فرهنگی مشارکت گریز می‏شود.در اینجا این مسئله مشخص می شود که فرهنگ مالیاتی را تنها نمی توان با رسانه ها تعالی بخشید بلکه رفتارها،اقدامات وروش‏های نظام مالیاتی نیز باید تقویت کننده ارزش های مشارکت جویانه باشد.
اطلاع رسانی صحیح و به هنگام ، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و سرمایه به واسطه پرداخت مالیات در کشور صورت می گیرد و هر چقدر مردم بیشتر با اقدامات و خدمات درآمدهای مالیاتی آشنا شوند، همکاری و مشارکت بیشتری در پرداخت به موقع مالیات خواهند داشت.آشنایی مردم از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات در پروژه ها و هزینه های عمومی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین نظام مالیاتی باید بتواند تاثیرات خود بر زندگی اجتماعی را به نماد تبدیل کند واز حالت ذهنی و آماری تبدیل به وضعیت ملموس و مشخص کند.شهروندان باید لذت تاثیرات مالیات بر زندگی خود را بچشند، زمانی که درپارک مالیات روز تعطیل خودرا درکنار خانواده سپری می کنند، در ورزشگاهی که از محل درآمدهای مالیاتی ساخته شده ورزش کنند و یا از اتوبوس های شهری راحت ومدرنی که از مالیات خودشان تهیه شده است استفاده کنند.در این وضعیت پاسخ این پرسش که چرا باید مالیات بپردازیم داده می شود. در خاتمه اینکه، تبیین آثار پرداخت مالیات در جامعه هم احساس مسئولیت را در دولت بیشتر می کند و هم ایجاب می کند که دولت پاسخگویی مستدل و بیشتر به مردم داشته باشد تا به اهداف مورد نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جامعه نائل شود.


تاریخ یادداشت: 1399/07/16
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی