آثار پرداخت مالیات در بخش بهداشت و درمان
چاپ مطلب

بهداشت و درمان از بخش های اصلی اقتصاد کشورهاست که در توسعه اقتصادی زیربنای مهمی محسوب می شود، به گونه ای که بیشتر کشورها به این بخش توجه ویژه ای دارند. بخش بهداشت و درمان برای تأمین و ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه، براساس سیاست های تعیین شده، مجموعه ای نظام یافته از فعالیت در زمینه های مختلف پزشکی است. در بخش بهداشت و درمان دو مقوله اساسی مورد توجه قرار می گیرد. اول، بهداشت به معنای پیشگیری از بروز بیماری ها و دیگری درمان به معنای متوقف کردن پیشرفت بیماری. این بخش چهار حیطه را پوشش می دهد: اولین حیطه بحث تولیت دولت است که وزارت بهداشت و درمان این وظیفه را بر عهده دارد. دوم تأمین منابع مالی و سوم، چگونگی جمع آوری منابع، تجمیع و مدیریت منابع و خرید خدمات است. چهارم سرمایه گذاری در راستای آموزش منابع انسانی ماهر و متخصص در گروه بهداشتی، پزشکی و سرمایه گذاری در پژوهش، ساختمان، تجهیزات، تدارک دارو و ملزومات پزشکی و تولید منابع فیزیکی است. سلامتی مهم ترین نیاز بشر محسوب می شود. حال اگر نظام ‏سلامت از کارآمدی کافی برخوردار نباشد ، به تدریج بخش سلامت از نیازهای واقعی ‏جامعه و اهداف اولیه خود دور شده و قادر به ادای ماموریت خود نخواهد بود. در تمامی کشورها بخش قابل توجهی از درآمد دولت ها صرف تامین خدمات بهداشتی و سلامتی می شود. اهمیت این مسئله به حدی است که وضعیت نظام بهداشت و سلامت در همه کشورهای دنیا یکی از مهمترین شاخص ها برای قضاوت درباره میزان توسعه یافتگی جوامع مختلف است. از این روست که دولت‏ها سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور بهداشت و درمان اعضای جامعه می‏کنند. تجربه نشان داده است تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی بهترین شیوه برای تامین منابع درآمدی پایدار مورد نیاز بخش بهداشت و درمان است. مالیات علاوه بر اینکه منبعی پایدار و بادوام و قابل اتکا برای تامین هزینه خدمات عمومی است، مزایای زیادی نیز برای توسعه خدمات درمانی و بهداشتی به همراه دارد. پایه ریزی نظام بهداشت و درمان بر اساس درآمدهای مالیاتی ضامن دسترسی عادلانه اقشار جامعه به خدمات این بخش است. می توان از مالیات به عنوان ابزاری برای کنترل کالاها و رفتارهای آسیب رسان استفاده کرد. آلاینده های محیط زیست، سیگار و نوشابه که افزایش استفاده از آنها به معنای افزایش هزینه های سلامت و درمان است، مشمول مالیات‏های ویژه‏ای قرار گرفته است و درآمد حاصل از این مالیات ها به وزارتخانه‏های بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و علوم و تحقیقات و فناوری اختصاص می‏یابد. به این ترتیب هزینه های بهداشت و درمان بر دوش مردم سنگینی نخواهد کرد و همه سطوح جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی برابر خواهند داشت. نظام های سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری ، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند. اطلاع ا ز چگونگی تأمین منابع مالی نظام سلامت به منظور تأمین منـابع مـالی فعالیتهای بخش سلامت و شناسایی الگوهای تأمین اعتبار با توجه به توسعه سـطح اقتـصادی - اجتمـاعی، ظرفیتها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسوولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاسـت هـای اتخـاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور قرار گیرد.
همه کشورها تلاش می کنند با تخصیص منابع درآمدی پایدار و مشخص به بخش بهداشت و سلامت، این حوزه را از گزند بی ثباتی های احتمالی در بخش های بودجه ای و مالی مصون نگه دارند. تجربه نشان داده است تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی بهترین شیوه برای تامین منابع درآمدی پایدار مورد نیاز بخش بهداشت و درمان است. اطمینان از دسترسی به پوشش همگانی خدمات سلامت، در کشورهای با نظام سلامت کارآمـد، بوسیله اتخاذ تصمیماتی برای کاهش هزینه های درمان صورت می پذیرد. پوشش همگانی خدمات سـلامت بـه ایـن معنـی است که هر یک از اجزاء جامعه امکان بهره مندی از خدمات سلامت پیشگیری، ارتقاء سطح سلامت، بازتوانی و درمانی را داشته باشند . این امر می تواند با گسترش نظام مالیاتی کشور یا سیستم مبتنی بر بیمه سلامت یا ترکیبی از روشهای موجود تحقق یابد . پوشش همگـانی افـراد جامعـه از خـدمات سلامت، نیازمند توجه جدی به هر یک از روشهای اصلی تأمین منابع مالی نظـام سـلامت و عوامـل موثر در آن می باشد.


تاریخ یادداشت: 1399/04/23
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی