قوانین مالیاتی کشور کره جنوبی
چاپ مطلب

قانون مالیاتی جمهوری کره جنوبی در سال 1989 به تصویب رسیده و دستخوش تغییرات عمده ای گردیده است. اداره مالیات بر درآمد، مسئول موضوعات مالیاتی در کره جنوبی می باشد. اساس مالیاتی کشور کره جنوبی به گونه ای می باشد که تحت آن کلیه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد کسب شده می باشند. افراد خارجی که اقامت دائم دریافت نموده باشند، باید مالیات درآمد خود را به اداره مالیات بر درآمد پرداخت نمایند.
سال مالی کره جنوبی سال میلادی و از اول ژانویه تا 31 دسامبر ( 11 دی ماه تا 10 دی سال بعد) می باشد. سیستم مالیاتی کره جنوبی از دو نوع مالیات ملی و محلی است.
مالیات محلی توسط شهرداریها و استانداریها اعلام می شوند. بخشی از مالیاتهای محلی عبارت اند از: مالیات املاک، مالیات خودرو و اخذ گواهی، مالیات شرکت. در حالی که مالیات ملی دربردانده مواد زیر است: مالیات اینترنت، عوارض گمرکی، مالیات آموزش، مالیات بین المللی. بر اساس ساختار مالیاتی آن کشور افراد مقیم و غیرمقیم دارای دفاتر دائمی در کره جنوبی ملزم به پرداخت مالیات بر درآمد می باشند. موقعیت جغرافیایی و میزان خدمات دریافتی افراد بر میزان مالیات تأثیری ندارند. در این حالت کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی حاصل از بورس سهام از پرداخت مالیات معاف می باشد.
مالیات بر درآمد افراد حقیقی
بر اساس قوانین مالیاتی کره جنوبی از درآمد افراد مقیم کره جنوبی، چه این افراد درآمدهای خود را در این کشور بدست آورده باشند و چه در خارج از کشور، مالیات میگیرد. از طرف دیگر، از افراد غیر مقیم نیز فقط درآمدهایی که در این کشور کسب کرده باشند مالیات دریافت می شود. علاوه بر این ، مالیات بر عایدی کسر می‏شود و این افراد باید در پایان هر سال اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.
بر این اساس، نرخ مالیات بر درآمد ساکنان و شهروندان کره ای ، به شرح زیر است:
1- 12,000,000-0 وون، 6 درصد
2- 46,000,000-12 وون، 15 درصد
3- 88,000,000-46 وون، 24 درصد
4- 300,000,000-88وون، 35 درصد
5- بیش از 300 میلیون وون، 38 درصد
مالیات بر شرکت ها
مالیات بر شرکتهای خارجی براساس درآمد سالانه شرکت بر اساس قانون مقر دائم تعیین می شود. علاوه بر این، از یک شرکت از درآمد حاصل از انتقال دارایی یا سود مالیات گرفته می شود.
نرخ مالیات به شرح زیر است:
1- 0 تا 200 میلیون وون، 10 درصد
2- 200 میلیون – 20 میلیارد وون، 20 درصد
3- بیش از 20 میلیارد وون، 22 درصد
برخی از شرکتها مانند تعاونی های کشاورزی و ماهیگیری و شرکت های سرمایه گذاری از مالیات معاف هستند. با این وجود ، ممکن است ملزم به پرداخت سایر اشکال مالیات مانند مالیات شهرسازی ، مالیات اداری و غیره باشند.
معافیتها و تسهیلات ویژه در کشور کره جنوبی
براساس چارچوب اخذ مالیات در کشور کره جنوبی، در خصوص موارد زیر مالیاتی اخذ نمی شود:
خریداران وثیقه های دولتی , صندوقهای سرمایه گذاری فعال در پروژ ههای زیربنایی، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صنایع تا پنج سال پس از کسب آن،شرکتهای بخش خصوصی فعال در زمینه های آموزشی و اجتماعی دولت کره جنوبی جهت تشویق بخش صنایع و تأسیس طرحهای صنعتی آن کشور، سیاستهای تشویقی زیر را اعمال می نماید:
کاهش مالیات بر درآمد و مالیات شرکتی دریافت کنندگان کمکهای مالی از سرمایه گذاران خارجی?،کاهش یا عدم دریافت مالیات از موسسات غیرانتفاعی با توجه به نوع فعالیت آنها،پایبندی به اجرای دقیق قانون مالیات مضاعف حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه های مورد نیاز جامعه مانند پزشکی، بیوتکنولوژی، داروسازی و آموزش اخذ اعتبار مالیاتی به ارزش 5درصد حجم سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکتهای کوچک سرمایه گذار در زمینه تجهیزات صنعتی یا پیشرفته اداری. اخذ اعتبار مالیاتی به ارزش 10 تا 15 درصد حجم سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکتهای کوچک سرمایه گذار در زمینه توسعه فناوری و نیروی انسانی
Korean Taxationwww.moef.go.kr / A Guide to Korean Taxationتاریخ یادداشت: 1399/04/22
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی