مروری بر شرایط قانونی پذیرش اظهارنامه های اشخاص حقیقی در سال آینده
چاپ مطلب

در روزهای اخیر خبرها و اطلاعیه هایی به نقل از سازمان امور مالیاتی در رسانه های رسمی کشور منتشر می شود که حاوی پیام مهمی در خصوص شرایط پذیرش اظهارنامه آن دسته از مودیان مالیاتی است که از آنها با عنوان اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل یاد می شود. این اخبار و اطلاعیه ها در اصل مستند به ماده 97 قانون مالیات های مستقیم است که در سال 1394 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده است.
نص صریح ماده 97 قانون مذکور بدین شرح است:
«درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. درصورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.»
در تبصره ذیل این ماده نیز سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید.
به بیان ساده تر، سازمان امور مالیاتی کشور پس از ایجاد بانک اطلاعاتی مذکور موظف است اظهارنامه ارائه شده از سوی اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل را به شرطی مورد پذیرش قرار دهد که به صورت شفاف و با رعایت مقررات تنظیم شده باشد و اطلاعات مندرج در آن نیز با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی ایران مطابقت داشته باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور در اخبار و اطلاعیه های پیاپی خود که به صورت روزانه در رسانه ها منتشر می شود اعلام کرده است که مودیانی که اظهارنامه خود را به صورت شفاف و کامل ارائه ننمایند، از مزایای خوداظهاری بهره مند نخواهند شد و مشمول جرایم غیرقابل بخشش خواهند شد.
در این اطلاعیه ها همچنین به صراحت ذکر شده است در صورتی که اطلاعات مندرج در اظهارنامه ها با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور تطابق داشته باشد، این اظهارنامه ها بدون رسیدگی قطعی خواهد شد. البته این سازمان به حکم قانون موظف است تعدادی از اظهارنامه ها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
اجرای موفقیت آمیز الزامات مندرج در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم بدین معنا است که سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از ریزداده ها و اطلاعات در دسترس خود قادر به ارائه اظهارنامه پیش فرض برای مودیان مالیاتی است که این امر گامی استوار در جهت دستیابی به یک نظام مالیاتی هوشمند و ریزداده محور است.
دستیابی به این موفقیت که البته در گرو همکاری ها و همدلی هایی فراتر از مجموعه سازمان امور مالیاتی است همه بخش های جامعه را بهره مند خواهد کرد. کاهش مدت زمانی قطعی سازی اظهارنامه های مالیاتی، کاهش هزینه مالیات ستانی، محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات متقن و در نتیجه تحقق عدالت مالیاتی، کارآمدتر کردن نظام تامین درآمدهای مورد نیاز برای تامین هزینه های عمومی و تقویت بیش از پیش اعتماد دو طرفه بین فعالان اقتصادی و حاکمیت از جمله اهدافی است که حالا با اجرای قوانینی از جمله ماده 97 قانون مالیات های مستقیم چندان دور از دسترس نمی نماید.


تاریخ یادداشت: 1399/02/31
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی