تمهیدی از جنس تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی فعالین اقتصادی
چاپ مطلب

سمنان
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصلی خبر داد وگفت : طبق بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ، مهلت ارسال صورت معاملات فصلی زمستان سال 98 به نیمه تیرماه وبهار 99 به نیمه مهرماه موکول می گردد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : با تمهیدات سازمان در پی شیوع ویروس کرونا مدت زمان ارائه با مدت تأخیر دوماهه از مهلت مقرر در قانون انجام می شود که این تغیر مطابق اختیار حاصله ازمفاد ماده (10)آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود .
وی تأکید کرد : طبق قانون فهرست معاملات فصلی از طریق درگاه اینترنتی سازمان به نشانی www.tax.gov.ir برای سامانه معاملات ارسال ویا به صورت لوح فشرده درقالب اطلاعات درخواستی سازمان به اداره امور مالیاتی ارائه که این مهلت با تمهیدات سازمان تغییر یافته ولی شیوه ارسال صورت معاملات فصلی به همان شکل خواهد بود .
ایشان تصریح کرد : کلیه اشخاص حقوقی ،صاحبان مشاغل که حسب نوع ویا حجم فعالیت جزءگروه اول موضوع ماده (2)آئین نامه اجرائی ماده 95 قانون ،صاحبان مشاغل مشمول مالیات برارزش افزوده مشمول ارسال صورت معاملات فصلی خواهند بود و می بایست فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات تهیه وارسال نمایند .
ایشان با اشاره به ماه 169 قانون مالیاتهای مستقیم اذعان داشت : عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود وطرف معامله یا استفاده از شماره های اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ، مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می شود .
وی در پایان خاطر نشان کرد : در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی وصاحبان مشاغل ،اشخاص حقیقی مصرف کننده نهائی کالا یا خدمات ونیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده 81 این قانون باشند ،درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نخواهد بود .

تاریخ خبر: 1399/02/21
کلمات کلیدی: صورت معاملات فصلی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی