تاثیر مالیات بر ارزش افزوده در ایجاد رفاه اجتماعی
چاپ مطلب

با نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته که مردم آن از سطح مطلوب رفاه اجتماعی برخوردار هستند در می یابیم که سهم مهمی از درآمد کشورها را مالیات تشکیل می دهد. به بیان دیگر بین میزان درآمد مالیاتی به عنوان مهم ترین بخش درآمد دولت ها و رفاه مردم آن جامعه رابطه مستقیم وجود دارد.رفاه اجتماعی در گرو پرداخت به موقع مالیات است. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که مصرف کننده آن را به همراه بهای خرید اجناس و خدمات می پردازد و دریافت کننده موظف است مقدار مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند.
مالیات بر ارزش افزوده سبب می شود رفاه اجتماعی توسعه بیشتری یابد به گونه ای که در ابتدا کشورهای اروپایی از آن در جهت توسعه اقتصاد خود استفاده می کردند و با گذشت زمان و مشخص شدن مزیت های گسترده آن در رفاه اجتماعی،کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه دیگر تصمیم به وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفتند.
درآمدزایی از طریق درآمدهای مالیاتی به ویژه درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که روش آسان تری نسبت به سایر درآمدهای مالیاتی دیگر است توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و سبب می شود که دولت از اتکا به درآمدهای نفتی که به سبب ناپایداری قیمت آن در بازار نفت تغییرات زیادی پیدا می کند فارغ گردد.
مالیات بر ارزش افزوده که یکی از ارکان اصلی مالیات کشور را به خود اختصاص داده است چند سالی است که به طور مداوم بررسی و اجرا می گردد به گونه ای که در طرح های اصلی همانند طرح سلامت با عنوان منبع مالی مطمئن برای تامین بودجه این طرح مورد توجه قرار گرفته است از منظر دیگر،مالیات بر ارزش افزوده رابطه مستقیمی با میزان مصرف دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که افرادی که پرمصرف هستند مالیات بیشتری را می پردازند از این رو با کاهش فاصله طبقاتی ناشی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده رفاه اجتماعی مردم نیز به نسبت قابل توجهی فراهم می گردد.
این مالیات که زمانی مختص کشورهای اروپایی بود به تدریج و با سرعت در بسیاری از کشورهای پیشرفته اقتصادی دیگر و نیز در حال توسعه همانند ایران رواج پیدا کرد زیرا نقش برجسته آن در توسعه رفاه اجتماعی در کشورهای اروپایی نمود پیدا کرد. مزایای بی شماری برای توجیه مالیات بر ارزش افزوده عنوان می شود از جمله درآمدزایی ، ثبات نسبی ، فرار مالیاتی حداقل ، بازرسی و حسابرسی ، بازرگانی منظم ، بهبود تجارت خارجی ، نوسازی ، حمایت موثر و در نهایت ایجاد رفاه اجتماعی.
می توان نتیجه گرفت مالیات بر ارزش افزوده عادلانه ترین نوع مالیات بوده که آحاد جامعه به تناسب مصرف خود آن را پرداخت کرده و در نتیجه موجب رونق اقتصادی و افزایش رفاه جامعه می شود


تاریخ یادداشت: 1398/11/19
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی