فرار مالیاتی، فرار از مسئولیت های اجتماعی
چاپ مطلب

مالیات به دلیل اهمیت آن در تامین مخارج عمومی وآثار اقتصادی که به همراه دارد، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم در کشورهای مختلف جهان است که با شدت و حدت متفاوت در همه اقتصادها وجود دارد. فرار مالیاتی را جزیی از فعالیت زیرزمینی یا بخش اقتصاد پنهان می دانند و فعالیت هایی را شامل می شود که مالیات آنها پرداخت نشده است. فرار مالیاتی آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی دارد و پدیده ای پیچده وپویا است که نیازمند توجه و نظارت منظم، دقیق و پیوسته است که هرگونه فعالیت یا تلاش برای بهبود و پیشرفت اقتصاد کشور را مختل وکند می کند.
برخی از زمینه های فرار مالیاتی عبارتند از: بالا بودن نرخ مالیات، ضعف یا پیچیدگی قوانین ونبود نهادها واهرم های نظارتی، فقدان سیستم اطلاعاتی یکپارچه در خصوص مودیان و سابقه فعالیت های آنها، گستردگی و تنوع معافیت های مالیاتی، تورم بالا، ضعف فرهنگ مالیاتی، سطح درآمد مودیان، تعرفه کالاها وخدمات و..
پیامدهای فرار مالیاتی برای اقتصاد یک کشور ویرانگر و هولناک است.فرار مالیاتی باعث ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت از جمله تامین امنیت، توسعه آموزش و بهداشت ودیگر خدمات اجتماعی به آحاد جامعه می باشد که ارائه آنها نیازمند تامین مالی است.فرار مالیاتی به دلیل ایجاد چالش در تحقق درآمدهای دولت، باعث ایجاد اختلال در تامین منابع مالی مورد نظر دولت در این راستا می شود.
از طرف دیگر فرار مالیاتی باعث کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی می شود، این بخش با بالا بودن سایر هزینه های رسمی وقانونی همراه با مالیات پرداختی شان نسبت به تولیدکنندگان غیر رسمی توان رقابتی چندانی ندارد.فرار مالیاتی باعث کاهش شفافیت اقتصادی می شود، فعالان بخش زیر زمینی اقتصاد در برابر هر سیاست شفافیت افزایی مقاومت نموده و در این راستا از همه ابزارها استفاده می نماید.
در جامعه نیز فرار مالیاتی به دلیل فراهم نمودن زمینه انباشت ثروت نزد گروههای خاص فعال در بخش اقتصاد زیرزمینی، باعث توزیع نامناسب درآمد و ثروت در جامعه می شود.در این ارتباط، پرداخت مالیات توسط فعالان بخش رسمی اقتصاد، درآمدهای قابل تصرف آنها را کاهش می دهد این در حالی است که فعالان بخش زیرزمینی اقتصاد، به دلیل عدم پرداخت مالیات، از درآمد قابل تصرف بالاتری برخوردار می شوند که این امر در بلند مدت منجر به ایجاد و تشدید نابرابری درآمد و ثروت می شود.
برخی از راهکارهای کاهش فرار مالیاتی عبارتند:
- انعطاف پذیری سیاست ها وبرنامه های مالیاتی وتوجه به شرایط وفضای کسب وکار خصوصا در مواقع رکود فعالیت های اقتصادی
- ساماندهی معافیت های مالیاتی:حذف معافیت های غیر ضرور وکارآمد سازی سایر معافیت ها بویژه از طریق جایگزینی روش های متداول اعطای مشوق های مالیاتی حایز اهمیت است.
- همکاری و هماهنگی سازمان ها ونهادهای گوناگون با نظام مالیاتی به منظور ارتقاء نظام یکپارچه اطلاعات مودیان:اگر چه امکان دریافت اطلاعات مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور در قالب پایگاه اطلاعات هویتی، دارایی و عملکردی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم فراهم شده است،لیکن به دلیل عدم همکاری مناسب برخی دستگاه ها ونهادها در ارسال اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی،دسترسی به برخی اطلاعات با کاستی هایی مواجه است.
-شفاف وکارآمد سازی هزینه های دولت: این امر می تواند انگیزه افراد برای مشارکت در پرداخت مالیات وفرهنگ مالیاتی را به طور محسوسی ارتقاء دهد.مالیات پرداختی مودیان باید در زندگی شان دیده شود و خدمات دولتی در سطح قابل قبولی به آنها ارائه شود.
- شفاف سازی وکاهش پیچیدگی قوانین ومقررات مالیات:تنقیح قوانین ومقررات مالیاتی، مقررات زادیی، اطلاع رسانی و آموزش مودیان می تواند زمینه کاهش فرار مالیاتی را فراهم کند.
افزایش رضایتمندی مودیان:ارتقاء خدمات مالیاتی به مودیان و ارتقاء عدالت مالیاتی از طریق بهبود تشخیص ورسیدگی مالیاتی وهمچنین اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی در افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی وبهبود تمکین مودیان و کاهش فرارمالیاتی بسیار اهمیت دارد.
تاکنون روشی با ثبات تر، عادلانه تر و مطمن تر از مالیات برای اداره جامعه و تامین نیازهای عمومی شناخته نشده است.مالیات به عنوان دستاورد نوین جوامع امروزی توانسته پاسخگوی نیازهای متنوع جامعه به روشی درست باشد. از این رو فرار از مالیات فرار از مسئولیت های افراد در برابر جامعه است، در قبال منابع وخدماتی که از جامعه گرفته اند.


تاریخ یادداشت: 1398/11/14
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی