مالیات املاک اجاری
چاپ مطلب

صاحبان املاک مختلف مانند دیگر شاغلان یک جامعه با کسب درآمد از ملک خود از طریق اجاره یا کسب و کار و .. موظف به پرداخت مبلغ و درصد مشخصی از سود خود به اداره مالیات هستند همچنین موجرین در پایان هر سال تا تیرماه سال بعد موظف به پر کردن فرم مالیاتی بنام اظهارنامه مالیاتی و ارائه آن به اداره مالیات هستند.
در موضوع مالیات بر درآمد اجاره، نوع قرارداد از اهمیت فراوانی برخوردار است. اساسا دو نوع قرارداد اجاره وجود دارد که به اجاره نامه های دسته اول و اجاره نامه های دسته دوم مصطلح شده اند. در اجاره نامه های دسته اول، خود مالک به عنوان اجاره دهنده شناخته می شود و در اجاره نامه های دسته دوم موجر (مستأجر قرارداد اجاره دست اول) که قصد واگذاری حق انتفاع به شخص دیگری دارد به عنوان اجاره دهنده عنوان می شود. مالیات بر درآمد اجاره ی دسته اول بر مبلغ رهن و اجاره، منهای 25 درصد بابت هزینه های استهلاک ملک وضع می گردد. مالیات بر درآمد اجاره ی دست دوم نیز بر مابه تفاوت اجاره ی دریافتی از موجر دوم نسبت به اجاره پرداختی موجر اول تعیین می شود.
همچنین مبنای تشخیص میزان مالیات بر درآمد اجاره املاک طبق ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم بر پایه قرارداد اعم از رسمی یا عادی اجاره نامه صورت می گیرد. در مواقعی که قرارداد اجاره وجود نداشته باشد و یا طرفین از ارائه ی قرارداد خودداری کنند، و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
در ضمن بر اساس تبصره 1 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد اجاره پرداخت می شود.
همچنین بر پایه ی تبصره 11 ماده 53 مالیات بر درآمد اجاره، مالکین املاک مسکونی تا 150 متر مربع زیربنای مفید در تهران و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیربنای مفید مشمول پرداخت مالیات بر درآمد اجاره نیستند. همچنین بر اساس ماده 57 قانون مالیات های مستقیم، افرادی که به غیر از دریافت اجاره بها املاک خود منبع درآمد دیگری ندارند تا سقف معافیت مالیاتی درآمد حقوق می توانند از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف شوند. اگر مالک خود در جای دیگری مستأجر باشد، مابه تفاوت اجاره ی دریافتی و پرداختی وی نیز مشمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود.


تاریخ یادداشت: 1398/09/09
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی