ضمانت های اجرایی قوانین مالیاتی
چاپ مطلب

جلوگیری از عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی طی سالیان اخیر با توجه به نوسانات بازار نفت از دغدغه های مهم دولت درعرصه اقتصادی بوده است. در همین راستا، ارائه اصلاحیه مصوب 1394 قانون مالیات های مستقیم و تقویت ضمانت های اجرایی جلوگیری از فرار مالیاتی گام مهمی بوده که بمنظور افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از سوی دولت برداشته شده است. این اصلاحیه ، جرم انگاری و مسئولیت حقوقی و کیفری را به عنوان راهکاری برای کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی مقرر نموده است. این امر بیانگر تغییر رویکرد نظام مالیاتی از ضمانت اجراهای اداری به سمت ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مالیات، بحث در جوانب مختلف آن امری ضروری و غیر قابل انکار است. یکی از جوانب مهم مالیات، بحث فرار مالیاتی است که امروزه یکی از مهم ترین دغدغه های سیستم های مالیاتی به شمار می رودو در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 نیز به جرم انگاری فرار مالیاتی و ایجاد ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری پرداخته شده است.
قانون مذکور سعی کرده تا با وضع ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری مناسب از جمله جرم انگاری فرار مالیاتی، به این مهم دست یابد . تصویب کنندگان قانون مزبور تقویت ضمانت های اجرایی مالیات ستانی را به عنوان یک رویکرد مهم در پیش گرفته و بر این اساس اقدام به جرم انگاری فرار مالیاتی و تعریف این پدیده به عنوان جرم عمومی نموده اند.
این مسئله گویای این است که بر خلاف قوانین سابق که بیشتر بر ضمانت اجراهای حقوقی تاکید داشتند، تصویب کنندگان این قانون با درک ناکافی بودن ضمانت اجراهای سابق در تلاش بوده اند تا با شدت بخشیدن به ضمانت اجراها، خلأ قانونی گذشته راجبران نمایند و از این طریق ضمن پوشش نارسایی های قانونی، با افزایش قدرت ارعابی قانون، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده و مودیان را وادار به تمکین نمایند .درج ضمانت اجراهای قانونی اعم از حقوقی و کیفری در قوانین مالیاتی جهت کاهش فرار مالیاتی و افزایش سطح تمکین مالیاتی ، یکی از راهکارهای بسیار مهم در این راستا بوده که نیازمند ارزیابی دقیق و همه جانبه می باشد.
بدون تردید ضمانت اجراها می‌تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و بالتبع افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. لیکن با توجه به اینکه تعداد کثیری از مودیان مالیاتی را افراد غیرمطلع از قوانین و مقررات تشکیل می‌دهند، اطلاع رسانی گسترده به مودیان مالیاتی می‌تواند نظام مالیاتی را در امر جلوگیری از فرار مالیاتی یاری نماید.


تاریخ یادداشت: 1398/08/11
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی