تمکین مالیاتی
چاپ مطلب

مالیات در سیستم های قوی اقتصادی تنها منبع سالم برای تامین هزینه های حاکمیتی و پوشش دهنده شکاف طبقاتی است. از این رو از نظر اقتصاددانان وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیتهای دولت، از ضروریات است. افزون بر این، در کشورهای تک محصولی; مانند کشور ما که برای تأمین هزینه های دولت، بیشتر متکی به درآمدهای حاصل از صادرا ت منابع طبیعی هستند، بیشترین توجه، به نقش مالیات در بودجه دولت ضرورت دارد. به همین منظور وجود ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه‌های مرجع برای توسعه اقتصادی ضرورتی انکار ناپذیر است.
مفهوم تمکین مبتنی بر تکالیف و تعهدات مودیان مالیاتی است که در همه مراحل از ثبت نام در سیستم مالیاتی تا تنظیم و تسلیم به موقع اظهارنامه، نگهداری و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز مراجع مالیاتی و پرداخت به موقع مالیات می شود. اگر مودی به هریک از وظایف و تعهدات خود عمل نکند رفتار وی به نوعی عدم تمکین مالیاتی تلقی می شود.
امروزه شاخص توسعه اقتصادی و درجه بندی نظام مالیاتی کشورها بر حسب تمکین مالیاتی صورت می گیرد به طوریکه میزان تمکین مالیاتی معیاری برای سلامتی نظام مالیاتی در سطح خرد و حکومت در سطح کلان محسوب می شود. کشوری که ضریب تمکین مودیان مالیاتی آن در حد بالاتری باشد از درجه توسعه یافتگی بالاتری نیز برخوردار است; به گونه ای که در این کشورها هزینه وصول مالیات و هزینه تمکین مودیان اندک است تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد هر چه میزان تمکین مالیاتی بالاتر باشد شکاف مالیاتی کاهش و عدالت مالیاتی افزایش می یابد و در کل کارایی اقتصادی و پیشرفت اقتصادی میسر می گردد.
با افزایش ضریب تمکین نسبت درآمدهای مالیاتی واقعی به درآمدهای پیش بینی شده در بودجه افزایش می یابد و ضمن کاهش شکاف مالیاتی تشکیلات مالیاتی به سمت عدالت پیش می رود. به همین منظور در سالهای گذشته سازمان امور مالیاتی سعی نموده به جای افزایش ضریب مالیاتی به افزایش تعداد افراد تحت پوشش خود بپردازد که این کار را با فرهنگ سازی مالیاتی، تصویب قوانین مرتبط در مجلس و همچنین راه اندازی طرح جامع مالیاتی با دقت و سرعت قابل قبولی به پیش می برد. ثمره این کار را باید در این دید که مالیات بعنوان ابزاری که نقش باز توزیع منابع را در بین مردم دارد با افزایش پایه های مالیاتی و افزایش وصولی خود به بخش بیبشتری از مردم خدمات رسانی کند اما با این حال برای اینکه مالیات بتواند نقش بازتوزیع خود را بر کل جامعه به گستراند نیاز به این است که مودیان مالیاتی هر چه بیشتر خود ایفای نقش کنند و با تمکین به موقع خود به دولت کمک کنند تا رفاه اجتماعی را برای آحاد ملت به ارمغان آورد.


تاریخ یادداشت: 1398/07/13
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی