سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه
چاپ مطلب

مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان به مناسبت فرارسیدن هفته فرهنگ مالیاتی به عنوان سخنران پیش از خطبه های نمازجمعه مورخ 1398/04/21 شهر اصفهان به ایراد سخنرانی پرداختند
آقای مهدلومدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان با عرض تبریک فرارسیدن دهه کرامت وهفته فرهنگسازی مالیاتی بیان نمودند : جایگاه مالیات درتوسعه وعمران وآبادانی کشور باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری دارا ی جایگاه ویژه ای است ایشان با اشاره به جایگاه تامین درآمد دولت از طریق مالیات بیان نمودند: ثبات وتداوم در درآمدهای مالیاتی میتواند موجب ارائه خدمات توسط دولت بهتر وبا برنامه ریزی بهتری انجام میشود آقای مهدلوبا اشاره به توسعه فرهنگی به هفته فرهنگسازی مالیات اشاره نمودند وافزودند :باارتقاء فرهنگ مالیاتی نظام مالیاتی بهبود پیدامی کند وباید نگاه وباور مردم نسبت به مالیات تغییر پیداکند بخصوص زمانی که آثار پرداخت مالیات نمایان باشد ایشان بااشاره به لزوم آموزش در بحث فرهنگسازی مالیاتی افزودند : عدم اطلاع وآگاهی مردم از قوانین ومقررات موجب بروز مشکلاتی میشود وبرای همین آموزش دارای اولویت بسزایی است
مدیرکل امورمالیاتی استان بااشاره به جایگاه نفت درتامین بودجه افزودند : باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری نیاز بر فرهنگسازی مالیاتی بیش از بیش وجوددارد که دراین راستا همه ارگانها،سازمانها نقش بی بدیلی را ایفاء نمایند .آقای مهدلو در بخشی از صحبتهای خودبا اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفتند : درگام دوم انقلاب تکیه برمنابع داخلی از جمله شناسایی مودیان جدید ،برخورد با فرار مالیاتی ،رشد درآمدهای مالیاتی دربودجه بدون نفت دارای اهمیت است که دراین راستا با کامل شدن طرح جامع مالیاتی از فرار مالیاتی جلوگیری میشود ایشان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی بیان نمودند درحال حاضر سازمان مالیاتی دراجرای مواد 169 و169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات خوبی رادراختیار دارد
ایشان با اشاره به لزوم تمایل مردم به پرداخت مالیات بیان نمودند: سازمان امورمالیاتی بدنبال ایجاد شفافیت اقتصادی است ودراین راستا شناسایی زنجیره تولید ،توزیع وفروش دارای اهمیت است آقای مهدلوبا اشاره به اجرای قانون مالیات برارزش افزوده افزودند : این قانون در بیش از 200کشور جهان درحال اجراست که با اجرای این قانون زنجیره اقتصادی شناسایی میشود آقای مهدلو با اشاره به اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی افزودند : بااجرای طرح جامع مالیاتی شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی ،پردازش ووصول مالیات انجام میشود
مدیرکل امورمالیاتی استان در بخش دوم صحبتهای خودضمن ارائه آمار اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان بیان نمودند : دربحث فرهنگسازی مالیاتی بحث آموزش واطلاع رسانی دارای اهمیت بوده ست که درسال گذشته بیش از 16 کارگاه وهمایش برگزار شده و.در سه ماهه اول 18 کارگاه برگزار شد که تا پایان سال برنامه ریزی 100کارگاه بعمل آمده است که از جمله این آموزش ها آموزش مباحث مالیاتی با جامعه پزشکان بوده است ودربیانیه صادره درهمایش پزشکان مقرر شد پزشکان نسبت به نصب صندوق فروش اقدام نمایند
ایشان درخصوص اجرای قانون مالیات برارزش افزوده گفتند : از محل عوارض ارزش افزوده که 3 درصد آن به حساب 107 شهرداری و870 دهیاری سطح استان واریز میشود در سال گذشته 1180 میلیارد تومان واریز شده است ودر سه ماهه اول امسال بیش از 250 میلیارد تومان برای آبادانی وارائه خدمات شهرداری ودهیاری ها واریز شده است و در همین مکان از شهرداری ها وشورای شهر درخواست میکنم گزارش عمرانی رابه مردم ارائه کنند واز نامگذاری اماکن عمومی بنام مالیات در سطح استان تشکر میکنم
دربحث رونق تولید باتوجه به شعار سال حفظ واحدهای تولیدی وافزایش چرخه تولید دردستور کار قرار گرفت ودراینخصوص در 14 بند بسته حمایتی اداره کل برای واحدهای تولیدی وغیرتولیدی ارائه شد وبه هیچ عنوان اجازه نمی دهیم درخصوص مالیات واحد تولیدی بسته شود .دراستان اصفهان با هماهنگی اتاق اصناف واتحادیه ها قسمت عمده مشاغل از خوداظهاری ومالیات مقطوع استفاده کردند واین نشانه تعامل وهمکاری واعتماد متقابل بین سازمان ومردم است
اجرای طرح جامع مالیاتی یا تحقق عدالت مالیاتی ویابرخورد بافرار مالیاتی دارای اهمیت است ایشان با اشاره به اجرای 60درصد طرح جامع مالیاتی درسطح استان ضمن تشکر از مسئولان قضایی ودستگاههای اجرایی بیان نمودند : درخصوص فرار مالیاتی اقدامات خوبی از جمله تاسیس دو اداره امورمالیاتی ویک اداره مبارزه با پولشوئی وفرار مالیاتی انجام شده است که در زمانهای آتی گزارش آن ارائه میشود .ایشان با اشاره با نارضایتی وناراحتی مردم از فرار مالیاتی بیان نمودند مبارزه با فرار مالیاتی دارای اهمیت است وهمکاران امورمالیاتی اقدامات خوبی را انجام داده وبازهم نیاز به همراهی داریم ونیاز به کمک مردم داریم ومردم میتوانند اطلاعات خوبی را ارائه کنند ودرتمام کشورهای پیشرفته بانک های اطلاعاتی از طریق اطلاعات مردمی تکمیل شده است که نسبت به سال گذشته اطلاعات مردمی چندین برابر گزارش های قبل است
درپایان خودم وهمکارانم به عنوان سرباز نظام در جبهه اقتصادی آماده خدمتگزاری هستیم
شایان ذکراست حضرت آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان نیز در سخنان خطبه دوم خودبا اشاره به جایگاه مالیات واقدامات موثر وخوب وتعاملات ارزشمند اداره کل با مودیان مالیاتی بیان نمودند : برای ایجاد تعهد اجتماعی وتمدن پیشرفته مانند بسیاری از کشورها که پرداخت مالیات را یک اصل میدانند می بایست گام دوم انقلاب برداشته شود
گفتنی است در حاشیه سخنرانی پیش از خطبه های مدیرکل امورمالیاتی استان درنمازجمعه غرفه میزخدمت جهت پاسخگوئی ،نمایشگاه دستاوردهای نظام مالیاتی ومسابقه جایگاه نظام مالیاتی درگام دوم انقلاب نیز برگزار شد

تاریخ خبر: 1398/04/21
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی