قطعیت پرونده های مالیاتی عملکرد سال 96 صاحبان محترم مشاغل اولویت اداره کل در خردادماه سالجاری است
چاپ مطلب

بی نیاز
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از ظرفیت قانونی دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م خبرداد وگفت : ادارات امور مالیاتی باتوجه به مدت زمان باقی مانده حداکثر تلاش خود را انجام داده تا پرونده عملکرد سال 96 مودیان حداکثر تاپایان خردادماه سالجاری مورد حسابرسی قرار گرفته وقطعی گردد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ، عباس بی نیاز بیان کرد : طبق دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م مبنای محاسبه مالیات مقطوع سال 97 ،مالیات قطعی شده عملکرد سال 96 مودیان محترم مالیاتی می باشد وبدون برگه قطعی امکان تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م امکانپذیر نیست .
وی در ادامه با اشاره به نرخهای تعیین شده در دستور العمل تبصره ماده 100 ق.م.م افزود : مودیانی که در سال گذشته معاف بودند وتا مالیات قطعی شده 2/5 میلیون بدون افزایش نرخ ، از 2/5تا 5 میلیون با 5 درصد افزایش و از 5 تا 10 میلیون با 9 درصد افزایش واز 10 میلیون بیشتر با 15 درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی شده سال 96 را مبنای عمل خود قرار دهند .
ایشان ادامه داد : اداره کل امور مالیاتی استان با نظارت دقیق وحتی المقدور با ورود به پرونده های مودیان در اجرای مقررات ماده 34 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق.م.م اقدامات لازم را انجام وبدین ترتیب رضایت خاطر مودیان محترم را فراهم می سازند .
وی در ادامه یادآور شد : طبق تبصره های ماده 34 آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 ق.م.م سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مودی موضوع این ماده عند الاقتضاء موقتا به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید و اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در « قانون » نخواهد بود .
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان در ادامه اذعان داشت : چنانچه صاحبان محترم مشاغل گروه سوم بخواهند درصد بیشتری نسبت به درصدهای مقرر در دستورالعمل تبصره ماده 100 ق.م.م برای عملکرد سال 97پرداخت نمایند ،فرم ومبالغ ابرازی دراجرای تبصره ماده 100 ق.م.م قطعی تلقی خواهد شد .
بی نیاز در ادامه یادآور شد : آخرین اقدام مودی در تکمیل فرم تبصره ماده 100 ق.م.م یا تسلیم اظهارنامه تا پایان روز نخست تیرماه ملاک عمل می باشد و چنانچه مودیان نسبت به هریک از موارد فوق تا روز پایانی اقدام نمایند ، مورد پذیرش ادارات امور مالیاتی سراسر استان قرار خواهد گرفت .

تاریخ خبر: 1398/03/29
کلمات کلیدی: تبصره ماده 100 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی